+VIJF

Het sociaal domein staat voor een aantal grote uitdagingen. Stijgende kosten, personeelstekorten, overlast in buurten en wijken, groei van het aantal eenzame ouderen en gebrek aan duurzame ondersteuning zijn hier slechts enkele voorbeelden van. Als antwoord op deze vraagstukken werken wij aan oplossingen die een positieve bijdrage leveren aan de zelfredzaamheid en ontwikkeling van kwetsbare burgers.

+Vijf is een platform voor het verspreiden en uitdragen van het gedachtegoed van Pameijer. Wij ontwikkelen vernieuwende concepten en vermarkten succesvolle, bestaande concepten van Pameijer. Onze programma’s, opleidingen en trainingen zijn gericht op het bevorderen van de (herstel)kracht en zelfredzaamheid van kwetsbare mensen. Soms in combinatie met tijdelijke professionele ondersteuning. Hiermee spelen we in op vier belangrijke ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg:

  • Zorg dichterbij organiseren
  • Focus op preventie
  • Meer zelfregie
  • Ontwikkeling Ervaringsdeskundigheid

Wij doen dit niet alleen. Wij werken samen met vele partners, binnen de zorg, maar juist ook daarbuiten. In onze ogen een belangrijke voorwaarde voor succes. Deze partners delen onze overtuiging dat kwetsbare mensen veel meer kunnen dan wij als samenleving denken. Samen creëren we de randvoorwaarden voor ontmoeting omdat wij geloven dat dit de sleutel is tot een inclusieve samenleving. Buurten en wijken waarin allerlei mensen door elkaar, maar vooral met elkaar wonen, waar zij elkaar op een natuurlijke manier tegenkomen, elkaar leren waarderen en elkaar helpen.
Want uiteindelijk wil iedereen zo veel mogelijk zelf doen en van betekenis zijn voor anderen. Uiteindelijk wil iedereen ertoe doen.