VitaValley

VitaValley realiseert innovaties met grote impact op het werk van zorgprofessionals en op de gezondheid van veel burgers.

Deze netwerkorganisatie beoogt een transitie van zorg naar gezondheid en als er toch zorg nodig is, dan zo veel mogelijk op de juiste plek. Dit doet VitaValley door middel van het opzetten van landelijke leernetwerken, het faciliteren van regionale themacoalities en het ontwikkelen van kennis- en innovatieprogramma’s.

Samen met de Academie Sociaal Domein brengt VitaValley de transitie van zorg en welzijn in Nederland een stap verder.