Privacybeleid

Inleiding

De Academie Sociaal Domein is een initiatief van jb Lorenz. jb Lorenz neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met anne@jblorenz.nl.

Wie is jb Lorenz?

jb Lorenz is de besloten vennootschap jb Lorenz, kantoorhoudende te (3194 DC) Hoogvliet aan Nieuwe Langeweg 109, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24472718.

jb Lorenz is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door jb Lorenz de verwerkingsverantwoordelijke.

jb Lorenz heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Je kunt Anne Fockema Andreae bereiken via anne@jblorenz.nl.

Hoe gebruikt jb Lorenz jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor jb Lorenz persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens jb Lorenz voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door jb Lorenz worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie
   
Doeleinde: Financiële administratie
Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleind
   
Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig
zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
   
Doeleinde: Afhandelen klachten
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig
zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
   
Doeleinde: Facturatie
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig
zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
   
Doeleinde: CRM
Gegevens: Naam, Gebruikersnaam, E-mailadres, Locatie, Bestelgeschiedenis, Browser, OS,
Gebruikers ID, Telefoonnummer
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
   
Doeleinde: Sollicitatie
Gegevens: Naam, Gebruikersnaam, E-mailadres, Locatie, Bestelgeschiedenis, Browser, OS,
Gebruikers ID, Telefoonnummer
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
   
Marketing
   
Doeleinde: Direct marketing
Gegevens: Naam, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product,
User ID / Gebruikersnaam, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
   
Doeleinde: Nieuwsbrief
Gegevens: Naam, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product,
User ID / Gebruikersnaam, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
   
Doeleinde: Retargeting
Gegevens: Naam, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product,
User ID / Gebruikersnaam, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
   
Doeleinde: Social marketing
Gegevens: Naam, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product,
User ID / Gebruikersnaam, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
   
Website
   
Doeleinde: Website analytics
Gegevens: Surfgedrag, Locatie
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
   
Doeleinde: Account aanbieden
Gegevens: Naam, E-mailadress, Gebruikersnaam, Wachtwoord, User ID, Inhoud van het bericht
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
   
Beveiliging en fraudebestrijding
   
Doeleinde: Identiteitsverificatie
Gegevens: Afbeeldingen, Biometrische identificatiegegevens, Elektronische identificatiegegevens,
Telefoonnummer, Wachtwoord, Financïele transacties, Beroepsactiviteiten,
Overeenkomsten en schikkingen, IBAN, Naam, Adres, BSN-nummer
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
   
Doeleinde: Beveiliging van gegevens
Gegevens: Afbeeldingen, Biometrische identificatiegegevens, Elektronische identificatiegegevens,
Telefoonnummer, Wachtwoord, Financïele transacties, Beroepsactiviteiten,
Overeenkomsten en schikkingen, IBAN, Naam, Adres, BSN-nummer
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
   
Onderzoek & Ontwikkeling
   
Doeleinde: Marktonderzoek
Gegevens: Gewoonten, , NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Functienaam
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Enige manier om doeleinde te bereiken
Bewaartermijn Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
   
Doeleinde: Wetenschappelijk onderzoek
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Enige manier om doeleinde te bereiken
Bewaartermijn Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen we jouw persoonsgegevens?

jb Lorenz heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij gegevens aan ons verstrekt hebt. Gegevens die jb Lorenz van andere partijen heeft verkregen, zijn dusdanig verwerkt dat deze nooit herleidbaar zijn tot individueel niveau. Hierdoor borgen en respecteren we de privacy.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij jb Lorenz over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij jb Lorenz. Je kunt verzoeken dat jb Lorenz je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om jb Lorenz te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van jb Lorenz of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van jb Lorenz te verkrijgen. jb Lorenz zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat jb Lorenz je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door jb Lorenz
Een verzoek kan verstuurd worden naar anne@jblorenz.nl jb Lorenz zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat jb Lorenz een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien jb Lorenz je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

1 Het borgen en respecteren van de privacy van het individu doen we door zogenaamde techniek van pseudonimiseren en/of aggregeren. Hierdoor wordt tot postcode 6 niveau wat op buurtniveau is, gegevens verwerkt. Hierdoor worden wel verschillen in buurten inzichtelijk, maar niet tussen bewoners van die buurten.

Ontvangers van de persoonsgegevens

Het kan zijn dat jb Lorenz verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt jb Lorenz ze?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van jb Lorenz worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van jb Lorenz worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kun je terecht met vragen en klachten?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop jb Lorenz je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar anne@jblorenz.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop jb Lorenz jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar anne@jblorenz.nl.

Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is veel informatie te vinden (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl). Vind je het antwoord niet op de website, dan is er de mogelijkheid om contact op te nemen met de publieksvoorlichters van de Autoriteit Persoonsgegevens tijdens het telefonisch spreekuur via 088 – 1805 250 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.