Leergang Beleidsveld Sociaal Domein

Academie Sociaal Domein biedt een 1-jarige leergang voor beleidsmedewerkers sociaal domein. De dynamiek binnen het sociaal domein verlangt dat een beleidsmedewerker over andere vaardigheden moet beschikken, zoals het kunnen werken met data, pro-actief zijn in een politiek-bestuurlijk krachtenveld en met inwoners en partners plannen ontwikkelen. De leergang bouwt voort op twee pijlers.

  • de behoefte bij de beleidsmedewerkers om meer kennis te krijgen over (actuele) onderwerpen binnen het beleidsveld van het Sociaal Domein
  • de vaardigheden om, gezien de dynamiek in het Sociaal Domein, te leren beleid te ontwikkelen, zodat dit aansluit op de mogelijkheden en de vraag van deze tijd.

De specifieke in de leergang te behandelen thema’s worden afgestemd op de specifieke behoefte binnen het beleidsteam.

Downloads

Type training

in-company

Doelgroep

,

Werkveld

, ,

Tijd

9 trainingsdagen

Accreditatie

Kosten

Contactpersoon voor deze training

Anne Fockema Andreae
anne@jblorenz.nl
06 57 62 06 54
Meer informatie