Pluis – niet pluis

In het gemeentelijke domein wordt de signalering en ondersteuning van mensen met psychische en psychiatrische problemen, een licht verstandelijke beperking en/of multiproblematiek steeds belangrijker. Het doel van de training Pluis – niet pluis is verward gedrag en specifiek psychische problematiek leren herkennen en daar vanuit je eigen rol en expertise mee leren omgaan.

De training sluit aan bij de lokale ggz-problematiek en het regionale ggz-aanbod. In de training wordt met uw teams verkend wat de opgaven zijn. Dus wat is de problematiek en wat is er nu al beschikbaar? Daarnaast richt de training zich op concrete handelingsmogelijkheden. We reiken tools aan en formuleren gezamenlijk een antwoord op de volgende vragen:

  • Welke rol heb je als wijkteam bij ggz-problematiek? En hoe doe je dat?
  • Hoe ga je als team en professional om met een niet-pluis gevoel?
  • Hoe vind je de weg in alle verschillende ggz-functies?
  • Wat doen wij nu in ons team met GGZ?
  • Wat hebben wij als wijkteam nodig als we kijken naar alle ontwikkelingen binnen de GGZ en de GGZ-problematiek in onze wijk?

Deze training is door SKJ en Registerplein geaccrediteerd met 8 punten.

Pluis - Niet Pluis

Inschrijven training Pluis - Niet Pluis

  • Privacybeleid

 

Certificaten

  • Accreditatie SKJ
  • Accreditatie Registerplein

Downloads

Type training

in-company

Doelgroep

, , ,

Werkveld

, , ,

Tijd

1 dag

Accreditatie

,

Kosten

Contactpersoon voor deze training

Anne Fockema Andreae
anne@jblorenz.nl
06 57 62 06 54
Meer informatie