Preventie: de basis op orde

Naast het signaleren en toeleiden naar zorg en ondersteuning ligt een belangrijke taak van wijkteams in het voorkomen van escalatie van problemen en zorgen dat mensen terug kunnen naar de wijk.

In deze training gaan we aan de slag met de volgende vragen:
• kijk je als wijkteam naar de basis op orde?
• Wat is er nodig om deze basis te ondersteunen?
• Hoe zorg je daarin voor een goede verbinding tussen beleid en toegang?

We nemen de deelnemers mee in de theorieën van Machteld Huber en Joris Slaets en maken hun principes praktisch toepasbaar aan de hand van verschillende methodieken. We gaan aan de slag met een bewezen methodiek als IPS (individuele plaatsing en steun), maar schenken ook aandacht in het organiseren van multidisciplinaire samenwerkingsverbanden. Door bijvoorbeeld vanuit de eigen praktijk te kijken welke eigen partijen in de regio potentieel hebben om mensen met zaken als werk en inkomen, wonen en sociale contacten te ondersteunen. Hiertoe maken we een scan op maat die deelnemers in staat stelt om een start te maken met het integraler kijken naar behoeften van mensen met psychische problematiek.

Preventie_de_basis_op_orde

Inschrijven training Preventie de basis op orde

  • Privacybeleid

Certificaten

  • Accreditatie SKJ

Downloads

Type training

in-company

Doelgroep

Werkveld

, , ,

Tijd

1 Dag

Accreditatie

Kosten

Contactpersoon voor deze training

Anne Fockema Andreae
anne@jblorenz.nl
06 57 62 06 54
Meer informatie