Datum op afspraak

Driehoekskunde

Kosten: € 298

Deze training is bedoeld voor de medewerkers binnen de gemeente die vanuit hun functie ondersteuning moeten bieden aan kwetsbare groepen of deze ondersteuning initiëren. Binnen gemeenten betreft het jeugd/WMO consulenten en eventuele uitvoerders van deze ondersteuning.

In deze training worden de deelnemers getraind in Driehoekskunde. Wat is Driehoekskunde? Hoe verhouden jeugdigen, ouders en hulpverleners zich met elkaar? Vanuit welke hoek benader jij een hulpvraag en hoe dien je die te benaderen om zo een kind het beste te ondersteunen?

De training bestaat uit verdieping in de oorsprong van de driehoek. Daarnaast wordt de theorie met oefencasuïstiek en toegelicht, het inbrengen van eigen casuïstiek is essentieel om zowel te ontdekken hoe de theorie in de praktijk past én om te ontdekken welke rol je als hulpverlener in dient te nemen.
De leerdoelen zijn:
o Het integreren van de visie Driehoekskunde waardoor werken in de Driehoek vanzelfsprekender wordt..
o Het kunnen toepassen van de Driehoek in eigen werkzaamheden, waardoor betrokkenen beter in staat zijn dat te doen wat bij hun rol hoort.
o Het kunnen reflecteren op eigen handelen in de Driehoek en stappen te kunnen ondernemen om de Driehoek in balans te brengen.

Doordat een professional de visie integreert in zijn/haar werk, ontstaat er vanaf het eerste contact een onuitgesproken respect voor de rollen en aanwezigen in
de driehoek. Mensen zijn daardoor beter in staat in ‘hun hoek’ te blijven. Een moeder kan een moeder blijven en is daar op aanspreekbaar. Professionals doen
datgene waar zij voor zijn en een jeugdige wordt op een manier ondersteund waar hij door kan ontwikkelen.

Deze training wordt gegeven in samenwerking met Hillebrandt Coaching.

Trainingsdocument downloaden
Hidden
Toestemming
Ik schrijf mij in voor de nieuwsbrief.

Type training

Sociaal Domein

Categorie

Opgroeien

Contact voor deze training

Marco den Outer
marco@jblorenz.nl
0657299659