Datum op afspraak
Duur: 1 dagdeel

Hechtingsproblematiek

Kosten: € 298

De training levert kennis en inzicht op in hechtingsproblematiek in de praktijk. Wat houdt hechtingsproblematiek in? Hoe herken je dit als professional en op welke wijze kun je dan passende ondersteuning bieden?

Daarnaast levert het inzicht in de eigen rol op, het leert professionals hoe zij zich dienen te verhouden naar jeugdigen met een hechtingsproblematiek.

De training geeft medewerkers van gemeenten handvatten jeugdigen en gezinnen beter te begrijpen en daarmee te begeleiden in hun hulpvraag. Het geeft met name WMO en Jeugdconsulenten inzichten in veel voorkomend gedrag van jeugdigen met hechtingsproblematiek. Het geeft handvatten om op passende wijze verbinding aan te gaan waardoor de kans op vooruitgang in de hulpvraag toeneemt.

De leerdoelen zijn:

  • Kennis vergroten rondom hechtingsproblematiek in de praktijk
  • Herkennen en erkennen van gedrag voortkomend uit hechtingsproblematiek
  • Bewustwording van de invloed op jou als mens en het ontwikkelen van het zelf reflecterend vermogen van jou als professional

Deze leerdoelen sluiten aan bij de taken van gemeentelijke teams omdat een veelheid van jeugdigen met een hulpvraag, problemen ervaren op het gebied van hechting. Zonder kennis van dit thema kan er geen juiste ondersteuning geboden worden en zullen jeugdigen zich niet ontwikkelen naar de gewenste uitkomst. Hierdoor worden doelen niet behaald en moet er wellicht onnodige opschaling plaatsvinden van hulpverlening.

Na deze training:

  • Kunt u opvallend gedrag vanuit hechtingsproblematiek herkennen
  • Weet u theoretische kennis rondom hechting te vertalen naar handelen waardoor u de jeugdige passende ondersteuning kan bieden
  • Bent u zich bewust welke invloed gedrag vanuit hechtingsproblematiek op u als persoon kan hebben
  • Bent u in staat dit te herkennen en hier op te reflecteren

Deze training wordt gegeven in samenwerking met Hillebrandt Coaching.

Bij deze training ontvang je gratis een jaar lang volledige toegang tot de Academie Sociaal Domein. Alle trainingen zijn ondergebracht in leertrajecten in het leerplatform van de Academie Sociaal Domein. Een leertraject kan literatuur, videosessies, huiswerkopdrachten, opname van de training maar ook naslagwerk bevatten. Met het jaar gratis lidmaatschap op de Academie Sociaal Domein blijven al deze extra’s toegankelijk voor jou!

Direct inschrijvenTrainingsdocument downloaden
Hidden
Toestemming
Ik schrijf mij in voor de nieuwsbrief.

Type training

Sociaal Domein

Categorie

Opgroeien

Contact voor deze training

Marco den Outer
marco@jblorenz.nl
06-57299659