Datum op afspraak

Kennisexpeditie Sociaal Domein voor raadsleden

Kosten: € 175

Schrijf je nu in voor de kennisexpeditie ‘Sociaal Domein voor raadsleden’ bij de Academie Sociaal
Domein! De kennisexperts van de Academie Sociaal Domein hebben samen met 2R Enterprises een
reeks online training video’s samengesteld waarmee jij helemaal op de hoogte bent van de 10 meest
relevante en actuele ontwikkelingen in het sociaal domein gericht op gemeenteraadsleden.

In een comfortabele leeromgeving verrijk jij als raadslid jouw kennis door deel te nemen aan de online
kennisexpeditie: Het Sociaal Domein voor Gemeenteraden. In een veilige besloten groep op onze
community Academie Sociaal Domein kan je ook van gedachte wisselen met andere deelnemers en
vragen stellen aan de experts van de Academie Sociaal Domein. Met het abonnement op het online
tijdschrift Sociaal Domein blijf je een heel jaar op de hoogte van alle actuele ontwikkelingen in en
rondom het sociaal domein!
De informatieve videoreeks Sociaal domein omvat 10 korte video’s met de volgende thema’s:

 • Sturing op het sociaal domein, het innemen van een optimale informatiepositie en draaiknoppen
  om kwaliteit en beheersbaarheid te kunnen reguleren en monitoren.
 • Jeugd, ontwikkelagenda, eis (en noodzaak) om vanaf 2022 substantiële stappen te zetten om lokaal
  en regionaal tot een beheersbaar jeugdstelsel te komen.
 • Afbakening van hulp en ondersteuning, omgaan met de ethiek van het includeren of buitensluiten.
  Morele overwegingen vs. bittere noodzaak.
 • Veranderende rolverdeling tussen gemeenten en inwoners, de burger in positie gebracht en de
  gemeente als regisseur om samen vorm te geven aan de leefomgeving. Onder andere de
  inwerkingtreding van de omgevingswet per 2022.
 • Grip op schaaldynamiek, decentralisatie vs. regionalisering, decentralisatie van beschermd
  wonen in 2022 en de consequenties voor lokale sturing, inkoop en verantwoordelijkheid voor de
  kwaliteit van uitvoer. Regionalisering van specialistische jeugdzorg.
 • Domein overstijgend samenwerken, het belang van de verbinding tussen jeugdhulp en onderwijs,
  de verbinding tussen sociaal domein , veiligheidsdomein en eerstelijnszorg. Bij brede
  maatschappelijke opgaven heb je elkaar nodig!
 • Leefbaarheid, welzijn en veiligheid in de wijk, hoe heb je daar invloed op?
 • Inclusie en diversiteitsbeleid, gelijke kansen: “iedereen is welkom maar niet in mijn straat!” ,
  woningen, werkgelegenheid, accommodatie- en participatiebeleid.
 • Preventiebeleid en inzicht, voordat het escaleert, schuldhulpverlening, scholen, woningcorporaties
  en een helpende inrichting van het voorliggend veld.
 • Solidariteit & gespreide verantwoordelijkheid, de noodzaak van vrijwilligerswerk en informele
  zorg (mantelzorg)

Schrijf je nu alvast in op de website en zorg dat jij binnenkort alles weet over de actuele relevante
ontwikkelingen in het sociaal domein!

Hidden
Toestemming
Ik schrijf mij in voor de nieuwsbrief.

Type training

Sociaal Domein

Categorie

eLearnings

Contact voor deze training

Marco den Outer
marco@jblorenz.nl
06-57299659