Datum op afspraak

Pluis – niet pluis

Kosten: € 595

In het gemeentelijk domein wordt signalering en ondersteuning van mensen met psychische en psychiatrische problemen, een licht verstandelijke beperking en/of multi problematiek steeds belangrijker.

Doel van de training Pluis | Niet-Pluis is het herkennen van verward gedrag en specifiek psychische problematiek en daar vanuit je eigen rol en expertise mee
leren omgaan. De training sluit aan bij actuele ontwikkelingen in de GGZ, lokale GGZ problematiek en het regionale GGZ aanbod.
In de training wordt verkend wat de lokale- opgaven zijn. Wat is de problematiek en wat is er nu al beschikbaar? Daarnaast richt de training zich op concrete
handelingsmogelijkheden.

We reiken tools aan en formuleren gezamenlijk een antwoord op de volgende vragen:
• Welke rol heb je als wijkteam bij GGZ problematiek?
• Hoe ga je als professional en als team om met een niet-pluis gevoel?
• Hoe vind je de weg in de GGZ?
• Wat doen wij nu in ons team met GGZ?
• Wat heeft het wijkteam nodig als we kijken naar alle ontwikkelingen binnen de GGZ en de GGZ-problematiek in de wijk?

Bij deze training ontvang je gratis een jaar lang volledige toegang tot de Academie Sociaal Domein. Alle trainingen zijn ondergebracht in leertrajecten in het leerplatform van de Academie Sociaal Domein. Een leertraject kan literatuur, videosessies, huiswerkopdrachten, opname van de training maar ook naslagwerk bevatten. Met het jaar gratis lidmaatschap op de Academie Sociaal Domein blijven al deze extra’s toegankelijk voor jou!

Direct inschrijvenTrainingsdocument downloaden
Hidden
Toestemming
Ik schrijf mij in voor de nieuwsbrief.

Certificaten

  • Accreditatie SKJ

Type training

Sociaal Domein

Categorie

Veiligheid en zorg

Contact voor deze training

Anne Fockema Andreae
anne@jblorenz.nl
+31 (0)6 -57620654