Datum op afspraak
Duur: 2 dagdelen

Werken met het Familiegroepsplan

Kosten: € 595

De Jeugdwet geeft burgers sinds 1 januari 2015 het recht op een eigen plan, het familiegroepsplan. Dit wordt omschreven als een plan van aanpak opgesteld door de ouder(s), samen met bloedverwanten, aanverwanten of anderen die tot de sociale omgeving van de jeugdige behoren.

Deelnemers worden geïnformeerd over:

 • Familiegroepsplan zoals bedoeld in de Jeugdwet. Wat is het, wat is het niet en hoe werkt het?
 • Visie van herstelgericht werken in relatie tot burgerschap, samenredzaamheid, regie, besluitvorming, eigenaarschap en het vergroten van kringen/netwerken.

Met film, power points, oefeningen en dialoog wordt aangesloten bij het proces van de individuele professional:

 • Hoe activeer ik cliënten tot het maken van een familiegroepsplan en hoe ga ik hiermee werken?
 • Wat kom ik tegen en hoe verhoud ik me hiertoe?
 • Hoe blijf ik steeds weer de familie en zijn/haar mensen betrekken en activeren de regie te behouden en/of opnieuw te nemen?
 • Tegen welke grenzen loop ik aan en hoe verken ik deze

Er is aandacht voor:

 • Wat dit betekent voor mij als professional.
 • Hoe mijn verantwoordelijkheid voor de veiligheid en opgroeien van kinderen zich verhoudt tot het familiegroepsplan.
 • Hoe mijn visie, waarden en overtuigingen zich verhouden tot het familiegroepsplan.
 • Hoe het familiegroepsplan onderdeel kan worden van mijn werkwijze en het beleid van de organisatie.
 • Het maken van een plan voor de praktijk.

Bij deze training ontvang je gratis een jaar lang volledige toegang tot de Academie Sociaal Domein. Alle trainingen zijn ondergebracht in leertrajecten in het leerplatform van de Academie Sociaal Domein. Een leertraject kan literatuur, videosessies, huiswerkopdrachten, opname van de training maar ook naslagwerk bevatten. Met het jaar gratis lidmaatschap op de Academie Sociaal Domein blijven al deze extra’s toegankelijk voor jou!

Direct inschrijvenTrainingsdocument downloaden
Hidden
Toestemming
Ik schrijf mij in voor de nieuwsbrief.

Type training

Sociaal Domein

Categorie

Opgroeien

Contact voor deze training

Marco den Outer
marco@jblorenz.nl
06-57299659