Wvggz en Wzd – de eerste bevindingen

Per 1 januari jl. zijn de ‘Wet verplichte ggz’ (Wvggz) en de ‘Wet zorg en dwang’ (Wzd) in werking getreden. In de afgelopen maanden is hier veel over naar voren gebracht; psychiaters die zich zorgen maken, politie die zich zorgen maakt, organisaties voor dak- en thuislozen die zich zorgen maken. Ondanks alle standpunten, zorgen en polemieken is 1 januari 2020 gewoon op de kalender gekomen en beide wetten van kracht.

Eind februari stonden Jessica en Tjisse even stil bij de eerste bevindingen na het invoeren van beide wetten. Zijn gemeenten overspoeld met meldingen? Hebben psychiaters het nu extra druk met beoordelingen? Heeft de invoering van de wetten al effecten bij de politie? Zie hier de opname van het webinar:

Doelgroep

Werkveld

Datum

26 februari, 2020

Tijd

Webinar terugkijken? Klik op 'Lees meer'.

Kosten

Aan dit webinar zijn geen kosten verbonden

Contactpersoon voor deze training