Academie Sociaal Domein

Nieuwe taken, weerbarstige vraagstukken, samenwerkingsverbanden en financieringsvormen. Het sociaal domein lijkt één constante factor te hebben: verandering. Vaak vraagt dat andere kennis, vaardigheden en partners. Binnen de Academie Sociaal Domein vindt je een breed aanbod van geaccrediteerde trainingen die aansluiten bij alle relevante en actuele ontwikkelingen in het sociaal domein en de zorg. In een comfortabele leeromgeving verrijk je jouw kennis via onder meer masterclasses, kennisateliers, werkateliers, blended e-Learning en live webcasts.

In het virtuele Atrium van de Academie Sociaal Domein navigeer je gemakkelijk naar ons leerplatform, de Mediatheek gevuld met whitepapers, podcasts, webcasts, onze collegezaal met livestreams en de Community Academie Sociaal Domein.

Ondersteuningsbudget Versterking dienstverlening kwetsbare inwoners
Vanaf 1 september 2022 is voor gemeenten subsidie beschikbaar om deskundigheid te bevorderen van professionals in het sociaal domein op het thema integraal samenwerken. De subsidie “Ondersteuningsbudget versterking dienstverlening” kan door gemeenten eenmaal per kalenderjaar worden aangevraagd bij de regiocoördinator van het VNG middels een eenvoudig aanvraagformulier. De Academie Sociaal Domein introduceert 6 verschillende kennisateliers die kosteloos met deze subsidie verzilverd kunnen worden. De kennisateliers zijn afgestemd op de POK actielijnen waarlangs deze subsidie is ingericht en bieden de deelnemers concrete handelingsperspectieven op verschillende thema’s. Download en bekijk de catalogus met de kennisateliers hieronder.