Thema: Organisatie ontwikkeling

Bekostiging en financiering

wo, 01 december 2021, 09:00

Masterclass afbakening jeugdhulp

Het jeugdhulpgebruik loopt in nagenoeg iedere gemeente op; meer kinderen maken langer en intensiever gebruik van jeugdhulp. Dat kan zo niet langer doorgaan. De uitvoering…

€ 995

Beleid, strategie en organisatie

Datum op afspraak

De gemeente als opdrachtgever

De training opdrachtgeverschap geeft medewerkers van gemeenten de expertise en vaardigheden die nodig zijn om goed en gericht opdrachtgeverschap in de praktijk handen en voeten…

€ 298

Data en monitoring

Datum op afspraak

Datagestuurd werken

Data gedreven werken begint binnen veel gemeenten steeds meer zijn intrede te doen. En dat is niet voor niks, want er is steeds meer data…

€ 298

eLearnings

Organisatie-overstijgend samenwerken

Datum op afspraak

Moreel beraad

Kennisvraagstukken worden ingewikkelder; het samenspel tussen Wmo, Zvw en Wlz komt nu pas echt op gang en daarnaast zien we dat er bijvoorbeeld op het…

€ 298

Werken in netwerken en ketens

Datum op afspraak

Samenspel in netwerken

In deze training gaan we aan de slag met het samenspel in netwerken en met burgers en de betekenisgeving daarvan voor de gemeente en jouw…

€ 298

Werken, ontwikkelen en meedoen

Datum op afspraak

Motiverende Gespreksvoering

“Het traject is beëindigd, hij was niet gemotiveerd”. Hoe vaak horen we dit? Moeten we dan stoppen met proberen? Ja! Stop met proberen te overtuigen….

Prijs op aanvraag