Thema: Organisatie ontwikkeling

Bekostiging en financiering

Datum op afspraak

Masterclass afbakening jeugdhulp

Het jeugdhulpgebruik loopt in nagenoeg iedere gemeente op; meer kinderen maken langer en intensiever gebruik van jeugdhulp. Dat kan zo niet langer doorgaan. De uitvoering…

€ 995

Beleid, strategie en organisatie

Datum op afspraak

Maatschappelijk rendement op de werkvloer

Wat doe je voor wie? Die vraag wordt steeds belangrijker voor klantmanagers werk & re-integratie. De beschikbare middelen voor re-integratie en participatie nemen immers af,…

€ 595 voor Open inschrijving of €525 voor online

Datum op afspraak

Effectdenken

Het denken in effecten in het sociale domein krijgt meer en meer aandacht. Met oplopende kosten groeit het besef dat er scherpe keuzen gemaakt moeten…

€ 595 voor Open inschrijving of €525 voor online

Datum op afspraak

De gemeente als opdrachtgever

De training opdrachtgeverschap geeft medewerkers van gemeenten de expertise en vaardigheden die nodig zijn om goed en gericht opdrachtgeverschap in de praktijk handen en voeten…

€ 298

Data en monitoring

Datum op afspraak

Datagestuurd werken

Data gedreven werken begint binnen veel gemeenten steeds meer zijn intrede te doen. En dat is niet voor niks, want er is steeds meer data…

€ 298

Integraal werken

Opdrachtgeverschap

Datum op afspraak

Training Omgaan met de gemeente

In het Sociaal Domein is de laatste jaren veel veranderd. Voor veel instellingen in de zorg is een nieuwe relatie ontstaan met de gemeentelijke overheid….

€ 298

Organisatie-overstijgend samenwerken

Datum op afspraak

Moreel beraad

Nu beschikbaar met STAP budget!! Kennisvraagstukken worden ingewikkelder; het samenspel tussen Wmo, Zvw en Wlz komt nu pas echt op gang en daarnaast zien we…

€ 298

Datum op afspraak

Moreel beraad | Online

Nu beschikbaar met STAP budget!! Kennisvraagstukken worden ingewikkelder; het samenspel tussen Wmo, Zvw en Wlz komt nu pas echt op gang en daarnaast zien we…

€ 2000 voor online company training

Datum op afspraak

Moreel beraad | Incompany

Nu beschikbaar met STAP budget!! Kennisvraagstukken worden ingewikkelder; het samenspel tussen Wmo, Zvw en Wlz komt nu pas echt op gang en daarnaast zien we…

€ 2500 voor incompany training

Datum op afspraak

Masterclass Interprofessioneel samenwerken in het sociaal domein

Vanuit de dagelijkse praktijk zien we dat professionals in het sociaal domein en tal van andere professionals van aanpalende terreinen, zoals welzijnsorganisaties, gemeenten, GGZ-instellingen en…

€ 7500,- Locatie Landgoed de Horst (12 personen)

Werken in netwerken en ketens

Datum op afspraak

Samenspel in netwerken

In deze training gaan we aan de slag met het samenspel in netwerken en met burgers en de betekenisgeving daarvan voor de gemeente en jouw…

€ 298

Werken, ontwikkelen en meedoen

Datum op afspraak

Motiverende Gespreksvoering

“Het traject is beëindigd, hij was niet gemotiveerd”. Hoe vaak horen we dit? Moeten we dan stoppen met proberen? Ja! Stop met proberen te overtuigen….

Prijs op aanvraag