Privacybeleid

Omgang met persoonlijke gegevens

Academie Sociaal Domein vindt uw privacy belangrijk. Met deze verklaring maken we duidelijk hoe
we met uw persoonlijke gegevens omgaan. We adviseren u om dit aandachtig door te
nemen.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het uitvoeren van ons media
platform en activiteiten, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de
vergroting van het klantenbestand.

Als u ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard
zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de
volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met
name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van
opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden
geregistreerd en gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de
website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Deze gegevens
worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Voor het verzamelen van webstatistieken over het bezoek- en klikgedrag op de website
maken wij gebruik van Google Analytics. Google Analytics plaatst daarvoor een cookie
aan de hand waarvan uw gebruik van de website wordt geregistreerd. De verkregen
gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan
worden aan ons verstrekt. Op deze wijze krijgen wij inzicht in de wijze waarop onze
website wordt gebruikt en kunnen we waar nodig aanpassingen doorvoeren.

Google kan deze gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe wettelijk gehouden
is en/of indien derden de gegevens namens Google verwerken. Wij hebben hier geen
invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te
gebruiken voor andere Google diensten.

Lees het privacybeleid van Google en het specifieke privacybeleid van Google Analytics
voor meer informatie.

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies om
bijvoorbeeld uw voorkeuren en instellingen te onthouden. Cookies zijn kleine stukjes
informatie die bij het bezoek van de website worden meegestuurd aan uw browser en
vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van de randapparatuur worden
opgeslagen. De browser kan deze informatie bij een volgend bezoek aan de website
terugsturen. Cookies kunnen uw randapparatuur of de bestanden die daarop opgeslagen
staan niet beschadigen.

Via onze website worden ook cookies geplaatst door derde partijen, bijvoorbeeld door
Google ten behoeve van de “Analytics”-dienst. Wij hebben geen controle of
zeggenschap over het gebruik van deze cookies en/of het gebruik dat de derde partijen
maken van de door middel van de cookies verzamelde informatie. Wij wijzen er op dat
op het gebruik van de verzamelde gegevens nadere voorwaarden van de derdepartijen
van toepassing kunnen zijn.

De toestemming die u ons heeft gegeven voor het plaatsen en uitlezen van first en third
party cookies, kunt u te allen tijde intrekken door uw browser zo in te stellen dat deze
geen cookies accepteert en/of door in uw browser alle reeds geplaatste cookies te
verwijderen (lees eventueel ook deze toelichting door de Consumentenbond). U dient er
wel rekening mee te houden dat het verwijderen van cookies tot gevolg kan hebben dat
bepaalde onderdelen van de Website niet of niet goed meer werken.

Social media

Via de website worden video’s getoond welke van de website van derden, waaronder
YouTube, afkomstig zijn. Deze derde partijen plaatsen in de eerste plaats cookies die het
mogelijk maken om de video’s aan u te kunnen tonen. Daarnaast kunnen er tracking
cookies worden geplaatst die worden gebruikt om uw surfgedrag over meerdere
websites te volgen en een profiel van uw surfgedrag op te bouwen.

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid
uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht
onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten
verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt
worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij
navolgend adres:

jb Lorenz Opinie

Nieuwe Langeweg 109

3194 DC HOOGVLIET

Overig

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen
zullen op deze website bekend worden gemaakt.