Overzicht trainingen

De Academie Sociaal Domein biedt naast onze trainingen op locatie een ingerichte online leeromgeving waar deelnemers een volledig geaccrediteerd trainingsprogramma(SKJ, Registerplein, KNMG/GAIA) kunnen volgen. Het leerplatform ondersteunde een grote diversiteit aan leervormen waaronder; blended learning, masterclasses, kennisateliers, werkateliers, e-learning, live streaming, webcasts en webinars. In de online mediatheek is gratis content beschikbaar in vorm van podcasts, whitepapers, factsheets, webcasts en webinars. Gekoppeld aan een community-platform vormt deze leeromgeving een ecosysteem waar proffesionals samenkomen om in een veilige omgeving kennis op te doen, ideeën uit te wisselen, content te delen en met deelnemers uit het sociaal domein.

Bekostiging en financiering

Datum op afspraak

Masterclass afbakening jeugdhulp

Het jeugdhulpgebruik loopt in nagenoeg iedere gemeente op; meer kinderen maken langer en intensiever gebruik van jeugdhulp. Dat kan zo niet langer doorgaan. De uitvoering…

€ 995

Beleid, strategie en organisatie

Datum op afspraak

Maatschappelijk rendement op de werkvloer

Wat doe je voor wie? Die vraag wordt steeds belangrijker voor klantmanagers werk & re-integratie. De beschikbare middelen voor re-integratie en participatie nemen immers af,…

€ 595 voor Open inschrijving of €525 voor online

Datum op afspraak

Effectdenken

Het denken in effecten in het sociale domein krijgt meer en meer aandacht. Met oplopende kosten groeit het besef dat er scherpe keuzen gemaakt moeten…

€ 595 voor Open inschrijving of €525 voor online

Datum op afspraak

De gemeente als opdrachtgever

De training opdrachtgeverschap geeft medewerkers van gemeenten de expertise en vaardigheden die nodig zijn om goed en gericht opdrachtgeverschap in de praktijk handen en voeten…

€ 298

Coaching

Datum op afspraak

Online Workshop werktheorieën voor professionals

Doelgroep Aansturende professionals (bestuurders & directeuren) Uitvoerende professionals Zelfstandig Professionals (in onderwijs, zorg, WMO, kinderbescherming, leerplicht, ed.) Er wordt een Hbo-plus niveau verondersteld Omschrijving De…

€ 425 per persoon

Datum op afspraak

Online Workshop werktheorieën voor professionals

Doelgroep Aansturende professionals (bestuurders & directeuren) Uitvoerende professionals Zelfstandig Professionals (in onderwijs, zorg, WMO, kinderbescherming, leerplicht, ed.) Er wordt een Hbo-plus niveau verondersteld Omschrijving De…

€ 125 bij zelfstudie

Datum op afspraak

TalentBoost | Talentgerichte Teamontwikkeling

Ontdek de kracht van talentgerichte teamontwikkeling! Een gezonde en succesvolle organisatie floreert dankzij teams die uitstekend samenwerken en daardoor indrukwekkende resultaten behalen. Niet alleen zorgt…

€ 12.500,- voor 10 personen

Datum op afspraak

TalentBoost | Talentgericht samenwerken

Hier ontdek je hoe je jouw talenten kunt inzetten binnen een groep. Hoe spelen jouw talenten harmonieus samen en vormen ze een essentieel onderdeel van een groter geheel?

€ 995 per persoon

Datum op afspraak

Talentboost | VerticalQ talentenmeting

“Ervaren waar je kracht ligt is vele malen effectiever dan weten waar je goed in bent.” VerticalQ is een onderscheidend multiple brain assessment dat jou…

€ 750 per persoon

Datum op afspraak

Training Presenteer jezelf effectief

Ieder mens presenteert zichzelf op allerlei plekken op allerlei momenten van de dag in allerlei situaties. Door bewust te zijn van hoe uw presentatie u…

€ 695 per persoon

Datum op afspraak

Training Ik en de ander

De belangrijkste kennis is zelfkennis. In deze training krijgt u inzicht in de effectiviteit van uw gedrag. U krijgt inzicht en handvatten om de verschillen…

€ 1000

Datum op afspraak

Anders kijken, anders doen

Anders kijken, anders doen ‘Eigen kracht, een brede blik, doen wat nodig is, maatwerk, de mens centraal’, het is een greep uit de principes die…

€ 1250 voor Open inschrijving of €1000 voor in company per deelnemer

Data en monitoring

Datum op afspraak

Datagestuurd werken

Data gedreven werken begint binnen veel gemeenten steeds meer zijn intrede te doen. En dat is niet voor niks, want er is steeds meer data…

€ 298

Governance

Datum op afspraak

Registeropleiding Compliance in de zorg

Onze kennispartner MeerKennis organiseert in samenwerking met Boerhaave Nascholing LUMC en Zo. advocaten de geaccrediteerde Registeropleiding compliance officer in de zorg, bekijk hieronder de ervaringen…

€ 3433,50 nu met kortingstarief (early fee 10% korting)

Inclusieve samenleving

Datum op afspraak

Training ‘Aan Handelingsverlegenheid voorbij’

Doelgroep • Bestuurders, directies en medewerkers van scholen • Leerplichtambtenaren • Zorgverleners • SWV-professionals • Hbo-niveau Plaats en data • Op locatie en nader te…

€ 125

Datum op afspraak

Online Workshop werktheorieën voor professionals

Doelgroep Aansturende professionals (bestuurders & directeuren) Uitvoerende professionals Zelfstandig Professionals (in onderwijs, zorg, WMO, kinderbescherming, leerplicht, ed.) Er wordt een Hbo-plus niveau verondersteld Omschrijving De…

€ 425 per persoon

Datum op afspraak

Masterclass Inclusief handelen voor professionals

Doelgroep Uitvoerende en aansturende professionals Onderwijs Jeugdzorg WMO, GGZ Gemeenten ZZP’ers in overeenkomende domeinen Er wordt een Hbo-niveau verondersteld Inhoud Deze masterclass is gericht op…

€ 8250 voor 12 personen incompany

vr, 22 maart 2024, 10:00

Masterclass Inclusief handelen voor professionals

Inhoud Deze masterclass is gericht op het komen tot goede besluiten voor jeugdigen door professionals in het onderwijs, sociaal- en openbaar domein. Processen van besluitvorming…

€ 899 per persoon

do, 22 februari 2024, 09:00

Hoe ga je om met een verslaafde?

De training bestaat uit zes modules en zijn op een interactieve en educatieve wijze opgebouwd. De training is ook beschikbaar als incompany training. Na deze…

€ 299,- per persoon met early bird korting

Datum op afspraak

Hoe ga je om met een verslaafde?

De training bestaat uit zes modules en zijn op een interactieve en educatieve wijze opgebouwd. De training is ook beschikbaar als incompany training. Na deze…

€ 299,- per persoon met early bird korting

Datum op afspraak

Hoe ga je om met een verslaafde?

De training bestaat uit zes modules en zijn op een interactieve en educatieve wijze opgebouwd. De training is ook beschikbaar via als incompany training. Na…

€ 299 per persoon early bird korting

Datum op afspraak

Workshop Pluis, niet pluis

Leer verward gedrag en specifiek psychische problematiek herkennen. De workshop Pluis, niet Pluis is een kennismaking met het onderwerp en een introductie op de volledigetraining…

€ 1250 voor incompany workshop

Datum op afspraak

Inclusieve samenleving

Nu beschikbaar met STAP budget! Handvatten voor verbondenheid en meedoen in de wijk Het is niet altijd makkelijk voor mensen met een beperking om volwaardig…

€ 298

Datum op afspraak

Training Pluis – niet pluis

NU beschikbaar met STAP budget! In het gemeentelijk domein wordt signalering en ondersteuning van mensen met psychische en psychiatrische problemen, een licht verstandelijke beperking en/of…

€ 4000,- Incompany (12 personen)

Datum op afspraak

WvGGZ in verwarde context

De training slaat een brug tussen de thematiek rondom ‘personen met verward gedrag’ en de invoering van de WvGGZ. Het eerste dagdeel van de training…

€ 595

Datum op afspraak

Preventie

Nu beschikbaar met STAP budget! Voorzorg in plaats van zorgen voor Aan de slag met preventie in je eigen wijk Preventie is een steeds belangrijker…

€ 595

Datum op afspraak

Stigma

Een nieuwe blik op stigma Stigmatisering in de GGZ-hulpverlening omvat bijna een kwart (22,3%) van alle stigma ervaringen bij mensen met een psychiatrische aandoening. Professionals…

€ 298

Integraal werken

Nieuw elan voor ambtenaren

Datum op afspraak

Nieuw elan in je werk

Nu, maar ook in de voorzienbare toekomst is volgens sommigen sprake van chronische turbulentie in onze samenleving. Er gebeurt zo veel in onze samenleving en…

€ 298

Opdrachtgeverschap

Datum op afspraak

Registeropleiding Compliance in de zorg

Onze kennispartner MeerKennis organiseert in samenwerking met Boerhaave Nascholing LUMC en Zo. advocaten de geaccrediteerde Registeropleiding compliance officer in de zorg, bekijk hieronder de ervaringen…

€ 3433,50 nu met kortingstarief (early fee 10% korting)

Datum op afspraak

Training Omgaan met de gemeente

In het Sociaal Domein is de laatste jaren veel veranderd. Voor veel instellingen in de zorg is een nieuwe relatie ontstaan met de gemeentelijke overheid….

€ 298

Opgroeien

Datum op afspraak

Training ‘Aan Handelingsverlegenheid voorbij’

Doelgroep • Bestuurders, directies en medewerkers van scholen • Leerplichtambtenaren • Zorgverleners • SWV-professionals • Hbo-niveau Plaats en data • Op locatie en nader te…

€ 125

Organisatie-overstijgend samenwerken

Datum op afspraak

Moreel beraad

Nu beschikbaar met STAP budget!! Kennisvraagstukken worden ingewikkelder; het samenspel tussen Wmo, Zvw en Wlz komt nu pas echt op gang en daarnaast zien we…

€ 298

Datum op afspraak

Moreel beraad | Online

Nu beschikbaar met STAP budget!! Kennisvraagstukken worden ingewikkelder; het samenspel tussen Wmo, Zvw en Wlz komt nu pas echt op gang en daarnaast zien we…

€ 2000 voor online company training

Datum op afspraak

Moreel beraad | Incompany

Nu beschikbaar met STAP budget!! Kennisvraagstukken worden ingewikkelder; het samenspel tussen Wmo, Zvw en Wlz komt nu pas echt op gang en daarnaast zien we…

€ 2500 voor incompany training

Datum op afspraak

Masterclass Interprofessioneel samenwerken in het sociaal domein

Vanuit de dagelijkse praktijk zien we dat professionals in het sociaal domein en tal van andere professionals van aanpalende terreinen, zoals welzijnsorganisaties, gemeenten, GGZ-instellingen en…

€ 7500,- Locatie Landgoed de Horst (12 personen)

Passend onderwijs

Datum op afspraak

Training ‘Aan Handelingsverlegenheid voorbij’

Doelgroep • Bestuurders, directies en medewerkers van scholen • Leerplichtambtenaren • Zorgverleners • SWV-professionals • Hbo-niveau Plaats en data • Op locatie en nader te…

€ 125

Datum op afspraak

Passend Onderwijs Constructie Model

Doelgroep • Aansturende en uitvoerende professionals in het onderwijs en bij onderwijs-zorgarrangementen • Hbo-niveau wordt verondersteld Omschrijving In deze cursus wordt de cursist bekend met…

€ 190 per persoon

Datum op afspraak

Online Workshop werktheorieën voor professionals

Doelgroep Aansturende professionals (bestuurders & directeuren) Uitvoerende professionals Zelfstandig Professionals (in onderwijs, zorg, WMO, kinderbescherming, leerplicht, ed.) Er wordt een Hbo-plus niveau verondersteld Omschrijving De…

€ 425 per persoon

Datum op afspraak

Online Workshop werktheorieën voor professionals

Doelgroep Aansturende professionals (bestuurders & directeuren) Uitvoerende professionals Zelfstandig Professionals (in onderwijs, zorg, WMO, kinderbescherming, leerplicht, ed.) Er wordt een Hbo-plus niveau verondersteld Omschrijving De…

€ 125 bij zelfstudie

Datum op afspraak

Masterclass Inclusief handelen voor professionals

Doelgroep Uitvoerende en aansturende professionals Onderwijs Jeugdzorg WMO, GGZ Gemeenten ZZP’ers in overeenkomende domeinen Er wordt een Hbo-niveau verondersteld Inhoud Deze masterclass is gericht op…

€ 8250 voor 12 personen incompany

vr, 22 maart 2024, 10:00

Masterclass Inclusief handelen voor professionals

Inhoud Deze masterclass is gericht op het komen tot goede besluiten voor jeugdigen door professionals in het onderwijs, sociaal- en openbaar domein. Processen van besluitvorming…

€ 899 per persoon

Veiligheid en zorg

do, 22 februari 2024, 09:00

Hoe ga je om met een verslaafde?

De training bestaat uit zes modules en zijn op een interactieve en educatieve wijze opgebouwd. De training is ook beschikbaar als incompany training. Na deze…

€ 299,- per persoon met early bird korting

Datum op afspraak

Hoe ga je om met een verslaafde?

De training bestaat uit zes modules en zijn op een interactieve en educatieve wijze opgebouwd. De training is ook beschikbaar als incompany training. Na deze…

€ 299,- per persoon met early bird korting

Datum op afspraak

Hoe ga je om met een verslaafde?

De training bestaat uit zes modules en zijn op een interactieve en educatieve wijze opgebouwd. De training is ook beschikbaar via als incompany training. Na…

€ 299 per persoon early bird korting

Datum op afspraak

Ervaringsdeskundigheid

Een ervaring rijker Alles wat je nog niet weet over het werken met Ervaringsdeskundigen Goed aansluiten bij mensen met een kwetsbaarheid is soms niet eenvoudig…

€ 298

Datum op afspraak

WvGGZ in verwarde context

De training slaat een brug tussen de thematiek rondom ‘personen met verward gedrag’ en de invoering van de WvGGZ. Het eerste dagdeel van de training…

€ 595

Werken in netwerken en ketens

Datum op afspraak

Samenspel in netwerken

In deze training gaan we aan de slag met het samenspel in netwerken en met burgers en de betekenisgeving daarvan voor de gemeente en jouw…

€ 298

Werken, ontwikkelen en meedoen

Datum op afspraak

Actuele ontwikkelingen in het sociaal domein

Er verandert veel in de GGZ. Dat heeft grote consequenties voor inwoners, wijkteams en gemeenten. In deze training(max 12 pers)  informeren en bespreken we actuele…

€ 298

Datum op afspraak

Actuele ontwikkelingen in het sociaal domein

Er verandert veel in de GGZ. Dat heeft grote consequenties voor inwoners, wijkteams en gemeenten. In deze incompany training(max 12 pers)  informeren en bespreken we…

€ 2500 voor incompany training

Datum op afspraak

Motiverende Gespreksvoering

“Het traject is beëindigd, hij was niet gemotiveerd”. Hoe vaak horen we dit? Moeten we dan stoppen met proberen? Ja! Stop met proberen te overtuigen….

Prijs op aanvraag

Datum op afspraak

LVB, meer dan een IQ

Een licht verstandelijke beperking is meer of minder dan alleen een IQ. Er zijn mensen met een LVB die zich prima redden in de maatschappij,…

€ 298

Datum op afspraak

LVB – Theorie en Praktijk

Mensen LVB die ‘redelijk’ functioneren in hun eigen omgeving zijn gewend om hun beperking onzichtbaar te maken, waardoor structurele overvraging een belangrijke oorzaak vormt voor…

€ 298

Datum op afspraak

LVB – Screenen met SCIL

LVB – Screenen met SCIL Een LVB is niet altijd direct zichtbaar, maar wel van grote invloed op het algemeen functioneren. Het gaat bij een…

€ 298

Wonen

Datum op afspraak

Zicht op de wijk

De signalering en ondersteuning van kwetsbare mensen vraagt om een gerichte inzet van wijkteams in verschillende wijken, dorpen of stadsdelen. De academie biedt een methode…

€ 298

Datum op afspraak

Organiseren GGZ in de wijk

Om zelfstandig wonende mensen met psychische problemen te ondersteunen, zien gemeenten en ketenpartners steeds meer het nut en de noodzaak om samen te werken in…

€ 995

Young professionals

Datum op afspraak

Masterclass Inclusief handelen voor professionals

Doelgroep Uitvoerende en aansturende professionals Onderwijs Jeugdzorg WMO, GGZ Gemeenten ZZP’ers in overeenkomende domeinen Er wordt een Hbo-niveau verondersteld Inhoud Deze masterclass is gericht op…

€ 8250 voor 12 personen incompany

vr, 22 maart 2024, 10:00

Masterclass Inclusief handelen voor professionals

Inhoud Deze masterclass is gericht op het komen tot goede besluiten voor jeugdigen door professionals in het onderwijs, sociaal- en openbaar domein. Processen van besluitvorming…

€ 899 per persoon