Overzicht trainingen

De Academie Sociaal Domein biedt naast onze trainingen op locatie een ingerichte online leeromgeving waar deelnemers een volledig geaccrediteerd trainingsprogramma(SKJ, Registerplein, KNMG/GAIA) kunnen volgen. Het leerplatform ondersteunde een grote diversiteit aan leervormen waaronder; blended learning, masterclasses, kennisateliers, werkateliers, e-learning, live streaming, webcasts en webinars. In de online mediatheek is gratis content beschikbaar in vorm van podcasts, whitepapers, factsheets, webcasts en webinars. Gekoppeld aan een community-platform vormt deze leeromgeving een ecosysteem waar proffesionals samenkomen om in een veilige omgeving kennis op te doen, ideeën uit te wisselen, content te delen en met deelnemers uit het sociaal domein.

Bekostiging en financiering

Datum op afspraak

Masterclass afbakening jeugdhulp

Het jeugdhulpgebruik loopt in nagenoeg iedere gemeente op; meer kinderen maken langer en intensiever gebruik van jeugdhulp. Dat kan zo niet langer doorgaan. De uitvoering…

€ 995

Beleid, strategie en organisatie

Datum op afspraak

Maatschappelijk rendement op de werkvloer

Wat doe je voor wie? Die vraag wordt steeds belangrijker voor klantmanagers werk & re-integratie. De beschikbare middelen voor re-integratie en participatie nemen immers af,…

€ 595 voor Open inschrijving of €525 voor online

Datum op afspraak

Effectdenken

Het denken in effecten in het sociale domein krijgt meer en meer aandacht. Met oplopende kosten groeit het besef dat er scherpe keuzen gemaakt moeten…

€ 595 voor Open inschrijving of €525 voor online

Datum op afspraak

De gemeente als opdrachtgever

De training opdrachtgeverschap geeft medewerkers van gemeenten de expertise en vaardigheden die nodig zijn om goed en gericht opdrachtgeverschap in de praktijk handen en voeten…

€ 298

Coaching

Datum op afspraak

Anders kijken, anders doen

Anders kijken, anders doen ‘Eigen kracht, een brede blik, doen wat nodig is, maatwerk, de mens centraal’, het is een greep uit de principes die…

€ 1250 voor Open inschrijving of €1000 voor in company per deelnemer

Data en monitoring

Datum op afspraak

Datagestuurd werken

Data gedreven werken begint binnen veel gemeenten steeds meer zijn intrede te doen. En dat is niet voor niks, want er is steeds meer data…

€ 298

eLearnings

Datum op afspraak

Kennisexpeditie Sociaal Domein voor raadsleden

Schrijf je nu in voor de kennisexpeditie ‘Sociaal Domein voor raadsleden’ bij de Academie Sociaal Domein! De kennisexperts van de Academie Sociaal Domein hebben samen…

€ 175

Inclusieve samenleving

Datum op afspraak

Workshop Pluis, niet pluis

Leer verward gedrag en specifiek psychische problematiek herkennen. De workshop Pluis, niet Pluis is een kennismaking met het onderwerp en een introductie op de volledigetraining…

€ 1250 voor incompany training

do, 19 mei 2022, 13:00

Inclusieve samenleving 19 mei 22

Nu beschikbaar met STAP budget! Handvatten voor verbondenheid en meedoen in de wijk Het is niet altijd makkelijk voor mensen met een beperking om volwaardig…

€ 298

Datum op afspraak

WvGGZ in verwarde context

De training slaat een brug tussen de thematiek rondom ‘personen met verward gedrag’ en de invoering van de WvGGZ. Het eerste dagdeel van de training…

€ 595

di, 10 mei 2022, 09:00

Preventie

Nu beschikbaar met STAP budget! Voorzorg in plaats van zorgen voor Aan de slag met preventie in je eigen wijk Preventie is een steeds belangrijker…

€ 595

ma, 30 mei 2022, 09:00

Preventie

Nu beschikbaar met STAP budget! Voorzorg in plaats van zorgen voor Aan de slag met preventie in je eigen wijk Preventie is een steeds belangrijker…

€ 595

Datum op afspraak

Stigma

Een nieuwe blik op stigma Stigmatisering in de GGZ-hulpverlening omvat bijna een kwart (22,3%) van alle stigma ervaringen bij mensen met een psychiatrische aandoening. Professionals…

€ 298

Nieuw elan voor ambtenaren

Datum op afspraak

Nieuw elan in je werk

Nu, maar ook in de voorzienbare toekomst is volgens sommigen sprake van chronische turbulentie in onze samenleving. Er gebeurt zo veel in onze samenleving en…

€ 298

Opgroeien

Datum op afspraak

Driehoekskunde

Deze training is bedoeld voor de medewerkers binnen de gemeente die vanuit hun functie ondersteuning moeten bieden aan kwetsbare groepen of deze ondersteuning initiëren. Binnen…

€ 298

Datum op afspraak

Werken met het Familiegroepsplan

De Jeugdwet geeft burgers sinds 1 januari 2015 het recht op een eigen plan, het familiegroepsplan. Dit wordt omschreven als een plan van aanpak opgesteld…

€ 595

Datum op afspraak

Focus op de kinderen

Opgroeien met een ouder met psychische problematiek en/of verslavingsproblemen is niet gemakkelijk. Kinderen lopen een groter risico om zelf problemen te krijgen. In deze training…

€ 298

Datum op afspraak

Hechtingsproblematiek

De training levert kennis en inzicht op in hechtingsproblematiek in de praktijk. Wat houdt hechtingsproblematiek in? Hoe herken je dit als professional en op welke…

€ 298

Organisatie-overstijgend samenwerken

Datum op afspraak

Moreel beraad

Kennisvraagstukken worden ingewikkelder; het samenspel tussen Wmo, Zvw en Wlz komt nu pas echt op gang en daarnaast zien we dat er bijvoorbeeld op het…

€ 298

Veiligheid en zorg

Datum op afspraak

Ervaringsdeskundigheid

Een ervaring rijker Alles wat je nog niet weet over het werken met Ervaringsdeskundigen Goed aansluiten bij mensen met een kwetsbaarheid is soms niet eenvoudig…

€ 298

do, 21 april 2022, 09:00

Online training Pluis – niet pluis 21 april 2022

NU beschikbaar met STAP budget! In het gemeentelijk domein wordt signalering en ondersteuning van mensen met psychische en psychiatrische problemen, een licht verstandelijke beperking en/of…

€ 595

do, 19 mei 2022, 09:00

Online training Pluis – niet pluis

NU beschikbaar met STAP budget! In het gemeentelijk domein wordt signalering en ondersteuning van mensen met psychische en psychiatrische problemen, een licht verstandelijke beperking en/of…

€ 595

Datum op afspraak

Kennis van psychiatrie en verslaving

Ervaring als professionele krachtbron Mensen met een psychiatrische ziekte en verslaving hebben vaak te maken met ingewikkelde problemen op het gebied van wonen, financiën, contacten…

€ 595

Datum op afspraak

WvGGZ in verwarde context

De training slaat een brug tussen de thematiek rondom ‘personen met verward gedrag’ en de invoering van de WvGGZ. Het eerste dagdeel van de training…

€ 595

Werken in netwerken en ketens

Datum op afspraak

Samenspel in netwerken

In deze training gaan we aan de slag met het samenspel in netwerken en met burgers en de betekenisgeving daarvan voor de gemeente en jouw…

€ 298

Werken, ontwikkelen en meedoen

Datum op afspraak

Motiverende Gespreksvoering

“Het traject is beëindigd, hij was niet gemotiveerd”. Hoe vaak horen we dit? Moeten we dan stoppen met proberen? Ja! Stop met proberen te overtuigen….

Prijs op aanvraag

Datum op afspraak

LVB, meer dan een IQ

Een licht verstandelijke beperking is meer of minder dan alleen een IQ. Er zijn mensen met een LVB die zich prima redden in de maatschappij,…

€ 298

Datum op afspraak

LVB – Theorie en Praktijk

Mensen LVB die ‘redelijk’ functioneren in hun eigen omgeving zijn gewend om hun beperking onzichtbaar te maken, waardoor structurele overvraging een belangrijke oorzaak vormt voor…

€ 298

Datum op afspraak

LVB – Screenen met SCIL

Een LVB is niet altijd direct zichtbaar, maar wel van grote invloed op het algemeen functioneren. Het gaat bij een LVB om een combinatie van…

€ 298

Wonen

Datum op afspraak

Zicht op de wijk

De signalering en ondersteuning van kwetsbare mensen vraagt om een gerichte inzet van wijkteams in verschillende wijken, dorpen of stadsdelen. De academie biedt een methode…

€ 298

Datum op afspraak

Organiseren GGZ in de wijk

Om zelfstandig wonende mensen met psychische problemen te ondersteunen, zien gemeenten en ketenpartners steeds meer het nut en de noodzaak om samen te werken in…

€ 995