Thema: Sociaal Domein

Inclusieve samenleving

Datum op afspraak

Workshop Pluis, niet pluis

Leer verward gedrag en specifiek psychische problematiek herkennen. De workshop Pluis, niet Pluis is een kennismaking met het onderwerp en een introductie op de volledigetraining…

€ 1250 voor incompany training

Datum op afspraak

Inclusieve samenleving

Nu beschikbaar met STAP budget! Handvatten voor verbondenheid en meedoen in de wijk Het is niet altijd makkelijk voor mensen met een beperking om volwaardig…

€ 298

Datum op afspraak

Training Pluis – niet pluis

NU beschikbaar met STAP budget! In het gemeentelijk domein wordt signalering en ondersteuning van mensen met psychische en psychiatrische problemen, een licht verstandelijke beperking en/of…

€ 4000,- Incompany (12 personen)

Datum op afspraak

WvGGZ in verwarde context

De training slaat een brug tussen de thematiek rondom ‘personen met verward gedrag’ en de invoering van de WvGGZ. Het eerste dagdeel van de training…

€ 595

Datum op afspraak

Preventie

Nu beschikbaar met STAP budget! Voorzorg in plaats van zorgen voor Aan de slag met preventie in je eigen wijk Preventie is een steeds belangrijker…

€ 595

Datum op afspraak

Stigma

Een nieuwe blik op stigma Stigmatisering in de GGZ-hulpverlening omvat bijna een kwart (22,3%) van alle stigma ervaringen bij mensen met een psychiatrische aandoening. Professionals…

€ 298

Integraal werken

Opgroeien

Datum op afspraak

Focus op de kinderen

Opgroeien met een ouder met psychische problematiek en/of verslavingsproblemen is niet gemakkelijk. Kinderen lopen een groter risico om zelf problemen te krijgen. In deze training…

€ 298

Organisatie-overstijgend samenwerken

Datum op afspraak

Masterclass Interprofessioneel samenwerken in het sociaal domein

Vanuit de dagelijkse praktijk zien we dat professionals in het sociaal domein en tal van andere professionals van aanpalende terreinen, zoals welzijnsorganisaties, gemeenten, GGZ-instellingen en…

€ 7500,- Locatie Landgoed de Horst (12 personen)

Veiligheid en zorg

Datum op afspraak

Ervaringsdeskundigheid

Een ervaring rijker Alles wat je nog niet weet over het werken met Ervaringsdeskundigen Goed aansluiten bij mensen met een kwetsbaarheid is soms niet eenvoudig…

€ 298

Datum op afspraak

Kennis van psychiatrie en verslaving

Ervaring als professionele krachtbron Mensen met een psychiatrische ziekte en verslaving hebben vaak te maken met ingewikkelde problemen op het gebied van wonen, financiën, contacten…

€ 595

Datum op afspraak

WvGGZ in verwarde context

De training slaat een brug tussen de thematiek rondom ‘personen met verward gedrag’ en de invoering van de WvGGZ. Het eerste dagdeel van de training…

€ 595

Werken, ontwikkelen en meedoen

Datum op afspraak

Actuele ontwikkelingen in het sociaal domein

Er verandert veel in de GGZ. Dat heeft grote consequenties voor inwoners, wijkteams en gemeenten. In deze training(max 12 pers)  informeren en bespreken we actuele…

€ 298

Datum op afspraak

Actuele ontwikkelingen in het sociaal domein

Er verandert veel in de GGZ. Dat heeft grote consequenties voor inwoners, wijkteams en gemeenten. In deze incompany training(max 12 pers)  informeren en bespreken we…

€ 2500 voor incompany training

Datum op afspraak

LVB, meer dan een IQ

Een licht verstandelijke beperking is meer of minder dan alleen een IQ. Er zijn mensen met een LVB die zich prima redden in de maatschappij,…

€ 298

Datum op afspraak

LVB – Theorie en Praktijk

Mensen LVB die ‘redelijk’ functioneren in hun eigen omgeving zijn gewend om hun beperking onzichtbaar te maken, waardoor structurele overvraging een belangrijke oorzaak vormt voor…

€ 298

Datum op afspraak

LVB – Screenen met SCIL

LVB – van Signaleren tot Verwijzen Een LVB is niet altijd direct zichtbaar, maar wel van grote invloed op het algemeen functioneren. Het gaat bij…

€ 298

Wonen

Datum op afspraak

Zicht op de wijk

De signalering en ondersteuning van kwetsbare mensen vraagt om een gerichte inzet van wijkteams in verschillende wijken, dorpen of stadsdelen. De academie biedt een methode…

€ 298

Datum op afspraak

Organiseren GGZ in de wijk

Om zelfstandig wonende mensen met psychische problemen te ondersteunen, zien gemeenten en ketenpartners steeds meer het nut en de noodzaak om samen te werken in…

€ 995