ACT Inclusief

Waarom

Het zijn geen makkelijke tijden voor jongeren. Er bestaan veel verschillen in ontwikkelingskansen. We zien veel schooluitval, (aanvullende) zorg, rebellie, gezondheid- en psychische klachten onder de jeugd. Er is een grote druk op organisaties en professionals ontstaan door grotere vraag dan het aanbod kan bieden. Onderbezetting ontstaat door uitval, pensionering en alternatieve aantrekkelijke sectoren. Hoe is het in deze context te werken en geloof om invloed uit te kunnen oefenen overeind te houden? Kan jij je werk naar behoren uitvoeren? Bevredigt het werk? Voel jij je handelingsbekwaam?

Bij ACT-inclusief willen we dat het realiseren van eerlijke kansen van alle kinderen in Nederland voor professionals de norm wordt en blijft. Met onze trainingen en diensten helpen we professionals met visievorming en faciliteren we het leren voor inclusief professioneel handelen.

We zien dat het noodzakelijk is dat we leren over domeinen heen te kijken en te werken en de ervaringsdeskundigheid en praktijkdeskundigheid van mensen (ouders, kinderen, professionals) mee weten te nemen. Verder is het nodig dat professionals zich bewust zijn van de mogelijkheden invloed te hebben op het creëren van gelijke kansen, ondanks institutionele of wettelijke kaders..

Wat

Iedere professional en organisatie wil zijn werk zo goed als mogelijk doen, maar dat is niet altijd mogelijk. We richten ons op het verbreden van handelingsmogelijkheden van professionals en uitvoeringspraktijken. Het is daarvoor nodig dat professionals van verschillende disciplines en praktijken elkaar gemakkelijk kunnen vinden en weten wat er nodig is om goed samen te werken. We richten ons met jullie daarom op verbindingen en handelingsruimte tussen onderwijs, het sociaal domein en gemeenten. Dit vraagt interprofessionele vaardigheden en visie op de samenwerkpraktijk.

Onderdelen:

  • Werken in (tijdelijke) interdisciplinaire teams
  • Zicht ontwikkelen op praktijk-eigen mechanismen en aanvullende praktijken
  • Weten hoe zelfstandig en met elkaar dialogisch te communiceren en kritisch te kijken
  • Weten hoe met jezelf als professional in het reine te blijven

Aanbod

Vanuit wetenschappelijke- en praktijkkennis, worden (nieuwe) vaardigheden getraind, die bijdragen aan een inclusieve houding voor de doelgroep. Onze trainingen hebben daardoor een vaste opbouw:

  • Visie ontwerp
  • Stand van zaken in (wetenschappelijke) kennis betreffende integraal werken met en voor jongeren
  • Leren samenwerken als dialogische uitvoeringspraktijk
  • Teamleren en community-vorming t.b.v. inrichten voorwaardelijke processen
  • Presenteren van handelingsplan