Kenniscentrum Kinderpalliatieve zorg

Het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg zet zich in voor de beste zorg aan kinderen en jongeren met levensbedreigende en levensduurverkortende aandoening.

Dit doen we door kinderpalliatieve zorg als expertisegebied te verbeteren en structureel en duurzaam in het Nederlandse zorgsysteem in te bedden.

Visie en missie

Kennis centraal, zorg lokaal, dat is onze visieKwalitatief hoogwaardige kinderpalliatieve zorg, lokaal en dichtbij het gezin georganiseerd en het ontwikkelen, beheren en verspreiden van de daarvoor benodigde kennis, is wat wij met deze visie willen bevorderen.

 ‘De verbetering van de kwaliteit van kinderpalliatieve zorg op alle vlakken voor alle kinderen in Nederland –
Samen voor kwaliteit kinderpalliatieve zorg’

Om tot hoogwaardige kinderpalliatieve zorg te komen, is het onze missie om vakkennis beschikbaar te stellen en te genereren, om de zorg verder te professionaliseren en om kinderpalliatieve zorg blijvend onder de aandacht van de politiek te brengen. We doen dit vanuit een drietal kernwaarden:

Toegankelijk en transparant

We communiceren op een heldere manier. Dat betekent dat we op verschillende manieren voor u bereikbaar zijn en dat we alle informatie die we hebben ook beschikbaar stellen.

Verbinden

Het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg is een onafhankelijke organisatie met een belangrijke netwerkfunctie. We brengen u graag met ons netwerk in contact. Samen werken we aan een zo hoogwaardig mogelijke kwaliteit van kinderpalliatieve zorg.

Aandacht en toewijding 

U als ouder of als (zorg)professional mag van ons verwachten dat wij ons werk met aandacht en toewijding doen. We zijn er voor u. Als vraagbaak of samenwerkingspartner.