LPBL

LPBL is betrokken advisering en begeleiding. We brengen helderheid op basis van gedegen analyses en concrete spiegeling. We werken in verbinding en met oog voor wat er leeft in en om de organisatie. Ons hart en onze ervaring liggen in het sociaal domein en bij de vraagstukken die daar spelen. Wij ondersteunen opdrachtgevers bij het nemen van beslissingen. We doen dat door keuzemogelijkheden te objectiveren met behulp van kwantitatieve analyses, zoals MKBA’s. Daarnaast trainen we klantmanagers, jeugdzorgprofessionals en wijkteamleden.

Onderzoek en advies

We maken (economische) analyses en geven bruikbare adviezen. Onze kracht zit in het structureren van complexe vragen. Wij werken met cijfers, maar hebben altijd oog voor de wereld hierachter.

Werken in het publieke domein is een bewuste keuze. We voelen ons verbonden met de maatschappelijke opgaven in deze sector. We hebben ruim 20 jaar onderzoekservaring op het gebied van re-integratie, (jeugd)zorg, onderwijs en integrale (wijk)teams. We zijn expert in maatschappelijke kosten-baten analyses in het sociaal domein. Inmiddels hebben we vele gemeenten ondersteund bij het opzetten en evalueren van nieuwe werkwijzen.

Training en begeleiding

De kennis en ervaring die we de afgelopen jaren hebben opgedaan dragen we graag over. Zo maken we onze kennis, ervaring en inspiratie van de afgelopen jaren breed beschikbaar. Voor iedereen in het sociaal domein: beleidsmakers, teammanagers en vooral de uitvoering. Beschikbaar via open inschrijving, als in-company training of als maatwerk. Op dit moment zijn er drie trainingen waaraan je kunt deelnemen:

  • Maatschappelijk rendement op de werkvloer
  • Denken in effecten
  • Anders kijken, anders doen

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Merei Lubbe of Veroni Larsen

LPBL
Wethouder Frankeweg 5-hs
1098 KV Amsterdam