Maarten Bergman

Sinds 2007 is Maarten Bergman onder de naam Aries Solutions als zelfstandig ondernemer werkzaam in het sociaal domein, met als specialisatie schuldhulpverlening en armoedebeleid. Hij heeft 25 jaar ervaring in het werkveld. Zijn opdrachtgevers zijn gemeenten, bewindvoerderskantoren, detacheringsbureaus, adviesbureaus en opleidingsinstituten. Zijn werkzaamheden variëren van het geven van trainingen schuldhulpverlening voor gemeenten tot actualiteitencursussen voor beschermingsbewindvoerders. Maar ook van het verzorgen van communicatietrainingen tot het opleiden van schuldhulpverleners in dienst van detacheringsbureaus. De opleidingen, trainingen en cursussen volgen altijd de laatste ontwikkelingen binnen het werkveld. Zeker vandaag de dag blijft het een uitdaging een duurzaam antwoord te geven op het individuele lijden, in combinatie met de zakelijke belangen en het maatschappelijke effect dat de schuldenproblematiek heeft, voor ogen. Ongeacht de (on)mogelijkheden van wet- en regelgeving.

Een neutrale en betrokken positie innemen in het samenspel tussen wens, noodzaak en begrenzing is de gewenste basishouding voor iedere schuldhulpverlener. Dat uitgangspunt is altijd vervlochten in de trainingen en cursussen die hij geeft. Van daaruit zet Maarten zijn creativiteit en bevlogenheid in om tot een voor alle partijen bevredigende en juiste oplossing te komen en het maximaal haalbare te doen, of het nou om opleidings-, uitvoerings-, beleids- of organisatievragen gaat.

De huidige samenleving bestaat uit diverse sociaaleconomische lagen. De problematiek van verschuldiging is al lang niet meer alleen te vinden in de onderste lagen van onze samenleving. Het gevaar van sociale uitsluiting blijft groeien, net als de aantallen huishoudens met al dan niet zichtbare schulden. De laatste jaren blijken ook huishoudens die voorheen niet als kwetsbaar werden betiteld, vatbaar voor problematische schulden. Ondanks alle pogingen door middel van innovatieve werkwijzen een oplossing voor de problematiek te vinden, lijken laagdrempeligheid, inclusiviteit en duurzame effectiviteit nog altijd buiten bereik. De omkering die noodzakelijk is, zit in de benaderingswijze van de hulpvrager. Niet langer directief, maar vanuit persoonlijke betrokkenheid. Niet vanuit de starre, zichzelf soms tegenwerkende regelgeving – die mogelijk juridisch wel klopt, maar niet juist is – maar vanuit individuele behoefte en ware participatie. Deze benadering, grenzeloos maatwerk, die ten dienste staat van de mens, met de wetgeving als richtsnoer, zonder een knellende dwangbuis te worden, vormt altijd de rode draad in zijn werk. Er bestaat geen conflictsituatie, maar altijd een gezamenlijk optrekken totdat zelfredzaamheid vanzelfsprekend is, met de gezamenlijke belangen van alle partijen duidelijk voor ogen.

Vanuit ontspanning naar oplossing. Geen repressie, bestraffende maatregelen of toewijzen van blaam. Wel het eerste licht aan de horizon. En de uitnodiging erheen te lopen, omdat het daar zoveel aangenamer vertoeven is.

De dagelijkse praktijk blijft voor Maarten heel dichtbij vanwege zijn werk als coördinator van de AdministratieMaatjes bij de Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven en als mede initiatiefnemer van de Werkplaats Financiën in Eindhoven. Daarnaast schrijft hij met enige regelmaat blogs voor Sociaal Bestek en op zijn eigen website Schulden in tijden van corona.