De gemeente als opdrachtgever

De training opdrachtgeverschap geeft medewerkers van gemeenten de expertise en vaardigheden die nodig zijn om goed en gericht opdrachtgeverschap in de praktijk handen en voeten te geven. De behoefte aan een duidelijke en gerichte invulling van het gemeentelijk opdrachtgeverschap vraagt vaardigheden als het expliciet formuleren van opdrachten en het vormgeven van een effectieve sturing in de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Met de transformatie in het sociaal domein moeten gemeenten als regisseur scherpe keuzes maken in de inkoop en/of subsidiering van dienstverlening en ondersteuning van veelal kwetsbare burgers. Gemeenten zijn daarbij afhankelijk van veel partijen. Partijen waar zij vaak zelf sturing aan geven. Goed opdrachtgeverschap is van groot belang om regie op de samenwerking te kunnen voeren. Daarvoor moet duidelijk zijn wat de opdracht is, wat wordt uitgesloten, waarop gestuurd kan worden en waarover verantwoording wordt afgelegd.

Kern van het professionaliseren van het gemeentelijk opdrachtgeverschap is dan ook expliciet bepalen wat de omvang, impact en urgentie is van maatschappelijke vraagstukken, waar gerichte inzet nodig is van maatschappelijke partners en welke resultaten de gemeente van deze partners mag verwachten. Het werken met cijfers en ervaringen van inwoners en professionals, maar ook het goed inrichten van de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer dragen bij aan de onderbouwde diversiteit.

Aan het einde van de training heeft de deelnemer expertise van gericht opdrachtgeverschap en oefening met de daarvoor vereiste vaardigheden als het expliciet formuleren van opdrachten en het vormgeven van een effectieve sturing in de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Voorafgaande aan de trainingen vindt afstemming plaats om te bepalen welke vraagstukken er spelen, zodat de algemene kennis direct kan worden toegepast op de lokale situatie en het type organisatie waarop men stuurt.

De_Gemeente_als_opdrachtgever

Inschrijven training De Gemeente als opdrachtgever

  • Privacybeleid

Downloads

Type training

in-company

Doelgroep

, , ,

Werkveld

,

Tijd

dagdeel

Accreditatie

Kosten

Contactpersoon voor deze training

Anne Fockema Andreae
anne@jblorenz.nl
06 57 62 06 54
Meer informatie