LVB – Theorie en Praktijk

Mensen LVB die ‘redelijk’ functioneren in hun eigen omgeving zijn gewend om hun beperking onzichtbaar te maken, waardoor structurele overvraging een belangrijke oorzaak vormt voor problemen. LVB is meer dan een IQ score en laaggeletterdheid.

De beperkte adaptieve vaardigheden zoals lezen, schrijven, rekenen, sociale vaardigheden, probleemoplossend vermogen en praktische vaardigheden (verzorging en reizen) kunnen ernstige problemen veroorzaken: gedrag, verslaving, uitval, agressie, criminaliteit, depressie etc. Zij worden een gevaar voor zichzelf en/of hun omgeving.

Om deze reden zijn kennis, inzicht en vaardigheden nodig bij alle functionarissen in het Sociaal Domein.

De training is een vervolg op ‘LVB van Signaleren tot Verwijzen’. De training biedt verdiepende theorie en praktijkvoorbeelden van goede vormen van ondersteuning voor mensen met LVB. De training richt zich op het verbeteren van de ondersteuning en vergroten van participatie. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Theorie
  • Praktijkvoorbeelden
  • Gevolgen LVB voor omgang en communicatie
  • Participatie
LVB - Theorie en Praktijk

Inschrijven training LVB - Theorie en Praktijk

  • Privacybeleid

Downloads

Type training

in-company

Doelgroep

,

Werkveld

, , ,

Tijd

Dagdeel

Accreditatie

Kosten

Contactpersoon voor deze training

Anne Fockema Andreae
anne@jblorenz.nl
06 57 62 06 54
Meer informatie