Moreel Beraad

Kennisvraagstukken worden ingewikkelder; het samenspel tussen Wmo, Zvw en Wlz komt nu pas echt op gang en daarnaast zien we dat er bijvoorbeeld op het gebied van wetgeving rondom GGZ ook steeds meer afbakeningsvraagstukken een rol spelen (denk daarbij bijvoorbeeld aan de openstelling van de Wlz voor GGZ en de implementatie van de Wet verplichte GGZ).

Het werk van Wmo-consulenten laat zich niet alleen vangen in beleidsregels en verordeningen. Daarbij is het belangrijk dat besluiten navolgbaar, uitlegbaar en toepasbaar en werkbaar zijn.

Moreel beraad

Aan de hand van concrete casuïstiek formuleren we in het moreel beraad met elkaar leidende principes  waarlangs individuele afwegingen door Wmo-consulenten gemaakt kunnen worden die voldoen aan de principes van navolgbaarheid, uitlegbaarheid, toepasbaarheid en werkzaamheid. Dit kan dan leiden tot een afwegingskader als handvat bij vraagstukken op de grens van Wmo – Wlz en Zvw.

Moreel_Beraad

Inschrijven training Moreel Beraad

  • Privacybeleid

Downloads

Type training

in-company

Doelgroep

,

Werkveld

, , ,

Tijd

Dagdeel

Accreditatie

Kosten

Contactpersoon voor deze training

Anne Fockema Andreae
anne@jblorenz.nl
06 57 62 06 54
Meer informatie