Wvggz in verwarde context

De training slaat een brug tussen de thematiek rondom ‘personen met verward gedrag’ en de invoering van de Wvggz. Het eerste dagdeel van de training is gericht op kennis delen. Als eerste worden de uitkomsten besproken van een onderzoek naar het gebruik van het begrip ‘verwarde personen’ in de media in de afgelopen twee decennia. Volgens wordt ingegaan op het verloop in de definitie en duiding van het begrip ‘verward persoon’. Als laatste blok wordt een overzicht gegeven van de manier waarop de Wvgzz zich sinds 2008 ontwikkeld heeft.

Het tweede dagdeel is gericht op reflectie en de verbinding naar de manier waarop de Wvggz en de thematiek ‘verwarde personen’ zijn ingebed in de dagelijkse praktijk. Aan de hand van een aantal stellingen die betrekking hebben op de manier waarop Wvggz en de thematiek ‘verwarde personen’ in de gemeente zijn ingebed, wordt aan de deelnemers gevraagd dit te bespreken aan de hand van de theorie die in het eerste dagdeel is gepresenteerd.

Video

Downloads

Type training

Open inschrijving

Doelgroep

, , , , ,

Werkveld

Tijd

1 dag

Accreditatie

Kosten

Contactpersoon voor deze training

Anne Fockema Andreae
anne@jblorenz.nl
06 57 62 06 54
Meer informatie