Datum op afspraak
Duur: 2 dagdelen incl. lunch

Effectdenken

Kosten: € 595 voor Open inschrijving of €525 voor online

Het denken in effecten in het sociale domein krijgt meer en meer aandacht. Met oplopende kosten groeit het besef dat er scherpe keuzen gemaakt moeten worden en dat die ene euro maar een keer uitgegeven kan worden. Meer inzicht in effecten en het meten daarvan kan hierbij helpen. In de training, die wij ontwikkeld hebben op basis van onze jarenlange ervaring met het evalueren van projecten in het sociaal domein, leer je de basisvaardigheden om meer objectieve afwegingen te kunnen maken.

Je leert:

  • EffectenArena gebruiken

Dit is een instrument gericht op het gezamenlijk doordenken van de essentie van een project. Het brengt alle effecten die optreden als gevolg van een interventie op een systematische manier in kaart.

  • Het beoordelen en afwegen van verschillende effecten

Niet alle effecten kun je zomaar bij elkaar optellen. Een specifieke indeling van effecten is nodig om dubbeltellingen te voorkomen. Daarnaast krijg je inzicht in het begrip netto-effectiviteit. Zo leer je te bepalen wat het extra effect is dat optreedt ten opzichte van een situatie zónder interventie. Dit is onder andere afhankelijk van je doelgroep: voor wie is de interventie?

Het goed kunnen denken in effecten helpt bij de verantwoording en doorontwikkeling van je project.

  • Praktische informatie

De training is bedoeld voor beleidsmakers, projectleiders en teammanagers in het sociaal domein die meer inzicht willen in de eigen effectiviteit. De training bestaat uit één dag van theorie aan de hand van praktijkvoorbeelden en zelf oefenen, waar mogelijk met eigen inbreng, zodat de opgedane kennis meteen in de praktijk gebracht kan worden.

Deze training zal worden gefaciliteerd door onze kennispartner LPBL
Klik hier voor meer informatie over onze kennispartner LPBL
Hidden
Toestemming
Ik schrijf mij in voor de nieuwsbrief.

Type training

Organisatie ontwikkeling

Categorie

Beleid, strategie en organisatie

Contact voor deze training

Marco den Outer
marco@jblorenz.nl
0657299659