Datum op afspraak
Duur: 1 dagdeel

LVB – Screenen met SCIL

Kosten: € 298

LVB – Screenen met SCIL

Een LVB is niet altijd direct zichtbaar, maar wel van grote invloed op het algemeen functioneren. Het gaat bij een LVB om een combinatie van een lager dan gemiddeld IQ (tussen de 50 en 85) en beperkingen in het gedrag die leiden tot problemen in het maatschappelijk functioneren. Met de SCIL is snel en eenvoudig vast te stellen of er mogelijk sprake is van een LVB.

SCIL biedt een wetenschappelijke methode die snel zicht geeft of er sprake is van een LVB. Op basis daarvan kunnen wijkteams betere ondersteuning en toeleiding tot de juiste zorg en ondersteuning kunnen realiseren. Voor het gebruik van de SCIL-vragenlijsten zijn geen speciale kwalificaties vereist. Wel moet de persoon die de SCIL afneemt goed bekend zijn met de instructies en de vragenlijst precies volgens het protocol afnemen. Na het volgen van deze training bent u in staat om de SCIL af te nemen bij minderjarigen en meerderjarigen en ontvangt u alle benodigdheden om de test af te nemen.

De SCIL 14-17 en SCIL 18+ kunnen worden toegepast:

 • Bij wijk- of gebiedsteams
 • Bij politie, justitie en reclassering
 • In de psychiatrie (algemeen en forensisch), voorafgaand aan behandeling
 • In het voortgezet onderwijs (o.a. praktijkonderwijs en vmbo)
 • In de dak- en thuislozenzorg
 • Bij MEE (ondersteuning bij leven met een beperking)

De training ‘LVB – Screenen met SCIL’

De training bestaat uit een kennis- en een werkdeel:

 • Signaleren van mogelijke LVB problematiek
 • Doel van de SCIL methode
 • Inzet en gebruik van de methode
 • Duiden van de uitkomst van de screening
 • Vervolgstappen, verkenning van de ondersteuning van mensen met LVB. Wat doe je bij een vermoeden van LVB op basis van de SCIL-test.

SCIL is direct toepasbaar, deelnemers ontvangen de methode en een startpakket van 10 formulieren en een instructiekaart.

Bij deze training ontvang je gratis een jaar lang volledige toegang tot de Academie Sociaal Domein. Alle trainingen zijn ondergebracht in leertrajecten in het leerplatform van de Academie Sociaal Domein. Een leertraject kan literatuur, videosessies, huiswerkopdrachten, opname van de training maar ook naslagwerk bevatten. Met het jaar gratis lidmaatschap op de Academie Sociaal Domein blijven al deze extra’s toegankelijk voor jou!

Direct inschrijvenTrainingsdocument downloaden
Hidden
Toestemming
Ik schrijf mij in voor de nieuwsbrief.

Type training

Sociaal Domein

Categorie

Werken, ontwikkelen en meedoen

Contact voor deze training

Marco den Outer
marco@jblorenz.nl
06-57299659