Datum op afspraak
Duur: 2 dagdelen verdeeld over twee weken

Maatschappelijk rendement op de werkvloer

Kosten: € 595 voor Open inschrijving of €525 voor online

Wat doe je voor wie?

Die vraag wordt steeds belangrijker voor klantmanagers werk & re-integratie. De beschikbare middelen voor re-integratie en participatie nemen immers af, terwijl het aantal mensen dat een beroep doet op deze voorzieningen toeneemt. Dat betekent dat er, meer nog dan voorheen, keuzes gemaakt moeten worden. In deze training krijg je een praktisch kader aangereikt om die afweging voor individuele cliënten te maken.

Re-integratietrajecten kunnen van grote waarde zijn – voor zowel de klant zelf als zijn omgeving. Of, en in welke mate, deze waarde ook optreedt is van verschillende factoren afhankelijk. Welke dat zijn wordt inzichtelijk gemaakt met behulp van het Kwadrant van Werk & Re-integratie. Dit instrument geeft inzicht in het verband tussen doelgroepen, maatschappelijk rendement en de inzet van trajecten. Het is een afwegingskader om te bepalen ‘wat doe je voor wie’.

In de training maak je kennis met de grondslag van het Kwadrant: denken in maatschappelijk rendement. Je leert denken in effecten – zowel van het inzetten van trajecten als van dat niet doen. Je oefent met het gebruik van het Kwadrant voor jouw eigen caseload. Deze toepassing en de inhoudelijke uitwisseling met collega’s van diverse achtergronden zorgen voor een dynamische en praktijkgerichte leerruimte.

  • Praktische informatie

Deze training is bedoeld voor klantmanagers werk, re-integratie en participatie. De training bestaat uit twee dagdelen, die worden gegeven met een tussenperiode van twee weken. De eerste bijeenkomst gaat over denken in maatschappelijk rendement, de theorie van het kwadrant, de criteria voor klantindeling en de dienstverlening die daarbij aansluit. In de tweede bijeenkomst staat toepassing op concrete casussen uit jouw eigen caseload centraal. Tussen beide bijeenkomsten is er huiswerk in de vorm van zelfstudie en voorbereiding van casuïstiek.

Deze training zal worden gefaciliteerd door onze kennispartner LPBL
Klik hier voor meer informatie over onze kennispartner LPBL
Hidden
Toestemming
Ik schrijf mij in voor de nieuwsbrief.

Type training

Organisatie ontwikkeling

Categorie

Beleid, strategie en organisatie

Contact voor deze training

Marco den Outer
marco@jblorenz.nl
0657299659