Datum op afspraak
Duur: 2 dagdelen

Masterclass Interprofessioneel samenwerken voor young professionals in het kader van IZA en GALA

Kosten: € 895 per persoon

Vanuit de dagelijkse praktijk zien we dat young professionals in het sociaal domein en tal van andere professionals van aanpalende terreinen, zoals welzijnsorganisaties, gemeenten, GGZ-instellingen en politie voelen dat samenwerking een wenkend perspectief is en essentieel is om de eigen (organisatie)doelstellingen te kunnen blijven realiseren. De druk op het sociaal domein om samen te werken neemt navenant toe. Maar samen werken aan samenwerking en bouwen aan ecosystemen is niet iets dat in ons zorgstelsel en in onze organisaties is ingebakken. Integendeel; we zijn geconditioneerd om vooral te kijken naar wat ons onderscheidt in plaats van wat ons (ver)bindt.

Deze Masterclass is praktijkgericht en plaatst actuele ontwikkelingen rond het IZA en het Gezond en Actief Leven Akkoord(GALA) in een helder kader. De Masterclass helpt om in de dagelijkse, regionale werkpraktijk ontwikkelingen in een context te zetten en grip te krijgen op en begrip te krijgen voor wat er speelt in de complexe wereld van het sociaal domein.

Het programma van de masterclass bevat de volgende onderdelen:

  • Historische ontwikkelingen binnen en rond het sociaal domein en de eerstelijnszorg
  • Actuele ontwikkelingen in het sociaal domein en de eerstelijnszorg
  • Het IZA en Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)
  • Collectief leiderschap
  • Samenwerken, hoe dan?
  • Het ontwerpen van een samenwerking

De Masterclass wordt begeleid door Warner Admiraal en Jessica Aarnink. Zij verzorgen al een aantal jaren deelsessies voor het sociaal domein en de eerstelijnszorg en hebben een zeer brede ervaring op strategisch, tactisch en operationeel niveau in en rond het sociaal domein. Zij zijn werkzaam voor ministeries, kennisinstituten en gemeenten, maar hebben ook veel ervaring met de dagelijkse werkpraktijk van de eerstelijnszorg.

Deze Masterclass organiseren wij op onze trainingslocatie in Breda.

Hidden
Toestemming
Ik schrijf mij in voor de nieuwsbrief.

Type training

Organisatie ontwikkeling
Sociaal Domein

Categorie

Organisatie-overstijgend samenwerken
Young professionals

Contact voor deze training

Marco den Outer
marco@jblorenz.nl
06-57299659