Datum op afspraak
Duur: 1 dagdeel

Moreel beraad

Kosten: € 298

Nu beschikbaar met STAP budget!!

Kennisvraagstukken worden ingewikkelder; het samenspel tussen Wmo, Zvw en Wlz komt nu pas echt op gang en daarnaast zien we dat er bijvoorbeeld op het gebied van wetgeving rondom GGZ ook steeds meer afbakeningsvraagstukken een rol spelen (denk daarbij bijvoorbeeld aan de openstelling van de Wlz voor GGZ en de implementatie van de Wet verplichte GGZ).

Het werk van Wmo-consulenten laat zich niet alleen vangen in beleidsregels en verordeningen. Daarbij is het belangrijk dat besluiten navolgbaar, uitlegbaar en toepasbaar en werkbaar zijn. Aan de hand van concrete casuïstiek formuleren we in het moreel beraad met elkaar leidende principes  waarlangs individuele afwegingen door Wmo-consulenten gemaakt kunnen worden die voldoen aan de principes van navolgbaarheid, uitlegbaarheid, toepasbaarheid en werkzaamheid. Dit kan dan leiden tot een afwegingskader als handvat bij vraagstukken op de grens van Wmo – Wlz en Zvw.

Deze training voor maximaal 12 personen is SKJ geaccrediteerd met 4 punten.

Bij deze training ontvang je gratis een jaar lang volledige toegang tot de Academie Sociaal Domein. Alle trainingen zijn ondergebracht in leertrajecten in het leerplatform van de Academie Sociaal Domein. Een leertraject kan literatuur, videosessies, huiswerkopdrachten, opname van de training maar ook naslagwerk bevatten. Met het jaar gratis lidmaatschap op de Academie Sociaal Domein blijven al deze extra’s toegankelijk voor jou!

Direct inschrijvenTrainingsdocument downloaden
Hidden
Toestemming
Ik schrijf mij in voor de nieuwsbrief.

Type training

Organisatie ontwikkeling

Categorie

Organisatie-overstijgend samenwerken
STAP budget

Contact voor deze training

Marco den Outer
marco@jblorenz.nl
06-57299659