Datum op afspraak
Duur: 2 dagdelen

Preventie

Kosten: € 595

Nu beschikbaar met STAP budget!

Voorzorg in plaats van zorgen voor
Aan de slag met preventie in je eigen wijk
Preventie is een steeds belangrijker speerpunt binnen zorg en welzijn. Of het nu gaat om eenzaamheid onder ouderen, psychische problemen of andere gebeurtenissen die leiden tot een ontwrichting van het dagelijks leven. Tijdig ingrijpen, focussen op wat iemand wel kan, openheid, herkenning en erkenning kunnen dit voorkomen en daarmee nieuw perspectief bieden. Daarnaast kan het instroom in zwaardere zorg voorkomen.

In deze training leren o.a. wijkteams hoe om te gaan met het thema preventie . Je wordt meegenomen in verschillende theorieën waaronder positieve gezondheid van Machteld Huber, je krijgt inzicht in verschillende benaderingswijzen en je maakt een aantal principes praktisch toepasbaar. Ook ga je aan de slag met de ABCD methode, word je geïnformeerd over het principe kwartiermaken en maak je een community map. Je leert je te verplaatsen in de belevingswereld van de ander zodat je preventie met meer resultaat kunt inzetten.

  • Wat preventie nu precies is
  • Welke mogelijkheden er zijn op het gebied van preventie
  • Wat ervoor nodig is om de basis op orde te krijgen
  • Welke acties je kan inzetten om preventie succesvol te laten zijn

Deze training is SKJ geaccrediteerd met 4 punten.

Deze training verzorgen wij in samenwerking met onze partner +Vijf

Bij deze training ontvang je gratis een jaar lang volledige toegang tot de Academie Sociaal Domein. Alle trainingen zijn ondergebracht in leertrajecten in het leerplatform van de Academie Sociaal Domein. Een leertraject kan literatuur, videosessies, huiswerkopdrachten, opname van de training maar ook naslagwerk bevatten. Met het jaar gratis lidmaatschap op de Academie Sociaal Domein blijven al deze extra’s toegankelijk voor jou!

Direct inschrijvenTrainingsdocument downloaden
Hidden
Toestemming
Ik schrijf mij in voor de nieuwsbrief.

Certificaten

  • Accreditatie SKJ

Type training

Sociaal Domein

Categorie

Inclusieve samenleving
STAP budget

Contact voor deze training

Marco den Outer
marco@jblorenz.nl
06-57299659