Datum op afspraak
Duur: 1 dagdeel

Samenspel in netwerken

Kosten: € 298

In deze training gaan we aan de slag met het samenspel in netwerken en met burgers en de betekenisgeving daarvan voor de gemeente en jouw werk. Daarvoor gebruiken we als basis de ABCD-methode. Deze methode biedt een leidende aanpak bij het organiseren en mobiliseren van buurten en bewoners en is al ruim 15 jaar een bewezen methode.

Daarnaast maken we kennis met andere vormen en methodieken die ingezet kunnen worden om het samenspel in netwerken en met burgers vanuit diverse perspectieven (organiseren, faciliteren en sturen op) aan te vliegen.

Aan de hand van jouw werkpraktijk en eigen casuïstiek gaan we vervolgens kijken hoe we het samenspel in netwerken en met burgers vanuit een eigen visie en grondhouding vorm en inhoud kunnen geven. En we gaan in gesprek over wat het samenspel in netwerken en met burgers voor jouw werk betekent en de organisatie van jouw gemeente.

Bij deze training ontvang je gratis een jaar lang volledige toegang tot de Academie Sociaal Domein. Alle trainingen zijn ondergebracht in leertrajecten in het leerplatform van de Academie Sociaal Domein. Een leertraject kan literatuur, videosessies, huiswerkopdrachten, opname van de training maar ook naslagwerk bevatten. Met het jaar gratis lidmaatschap op de Academie Sociaal Domein blijven al deze extra’s toegankelijk voor jou!

Direct inschrijvenTrainingsdocument downloaden
Hidden
Toestemming
Ik schrijf mij in voor de nieuwsbrief.

Type training

Organisatie ontwikkeling
Persoonlijke ontwikkeling

Categorie

Werken in netwerken en ketens

Contact voor deze training

Marco den Outer
marco@jblorenz.nl
06-57299659