Datum op afspraak
Duur: 2 dagdelen

WvGGZ in verwarde context

Kosten: € 595

De training slaat een brug tussen de thematiek rondom ‘personen met verward gedrag’ en de invoering van de WvGGZ.
Het eerste dagdeel van de training is gericht op kennis delen. Als eerste worden de uitkomsten besproken van een onderzoek naar het gebruik van het begrip ‘verwarde personen’ in de media in de afgelopen twee decennia. Vervolgens wordt ingegaan op het verloop in de definitie en duiding van het begrip ‘verward persoon’.
Als laatste wordt een overzicht gegeven van de manier waarop de WvGGZ zich sinds 2008 ontwikkeld heeft.
Het tweede dagdeel is gericht op reflectie en de verbinding naar de manier waarop de WvGGZ en de thematiek ‘verwarde personen’ zijn ingebed in de dagelijkse praktijk.
Aan de hand van een aantal stellingen die betrekking hebben op de manier waarop WvGGZ en de thematiek ‘verwarde personen’ in de gemeente zijn ingebed, wordt aan de deelnemers gevraagd dit te bespreken aan de hand van de theorie die in het eerste dagdeel is gepresenteerd.
Bij deze training ontvang je gratis een jaar lang volledige toegang tot de Academie Sociaal Domein. Alle trainingen zijn ondergebracht in leertrajecten in het leerplatform van de Academie Sociaal Domein. Een leertraject kan literatuur, videosessies, huiswerkopdrachten, opname van de training maar ook naslagwerk bevatten. Met het jaar gratis lidmaatschap op de Academie Sociaal Domein blijven al deze extra’s toegankelijk voor jou!
Direct inschrijvenTrainingsdocument downloaden
Hidden
Toestemming
Ik schrijf mij in voor de nieuwsbrief.

Type training

Sociaal Domein

Categorie

Inclusieve samenleving
Veiligheid en zorg

Contact voor deze training

Marco den Outer
marco@jblorenz.nl
06-57299659