Datum op afspraak
Duur: 4 dagdelen van 3 uur, van 10:00uur tot 16:00

Masterclass Inclusief handelen voor professionals

Kosten: € 8250 voor 12 personen incompany

Doelgroep

 • Uitvoerende en aansturende professionals
 • Onderwijs
 • Jeugdzorg
 • WMO, GGZ
 • Gemeenten
 • ZZP’ers in overeenkomende domeinen
 • Er wordt een Hbo-niveau verondersteld

Inhoud

Deze masterclass is gericht op het komen tot goede besluiten voor jeugdigen door professionals in het onderwijs, sociaal- en openbaar domein. Processen van besluitvorming zijn bijna altijd complex en ingewikkeld. Dit geldt zeker waar verschillende professionals en beroepsgroepen samen moeten werken om de ontwikkeling van alle opgroeiende kinderen te borgen: het hoogst haalbare voor ieder kind zou de norm moeten zijn en niet alleen in theorie.

Deze meerdaagse masterclass bestaat uit 3 modulen. Professionals van gemeenten en uitvoeringsorganisaties in het sociaal domein en het onderwijs verkennen actief de voorwaardelijke bedding, die nodig is voor wat wij inclusief handelen noemen. Doel daarbij is het preventief en interprofessioneel samen weten te werken aan gelijke(re) kansen voor alle jongeren in jouw gemeente (of wijk).

In onze introductie workshop reiken we handvatten en concepten aan voor een effectieve pedagogische infrastructuur. In de training dialogische vaardigheden leer je op drie niveaus te kijken naar het werk en deze toe te passen. We kijken naar de voorwaardenstructuur, het samenwerken met collega’s en andere organisaties en het maken van normatieve afwegingen. In de verdiepende module besluitvorming bij complexe casuïstiek leer je over verschillende gespreks- en besluitvormingsmethoden en weet je geïnformeerd te kiezen.

 1. Introductie module Inclusief Handelen voor Gelijke kansen

We zien in Nederland toenemende ongelijkheid in kansen van jongeren op een breed palet van levensterreinen. Daarbij worden verstoringen in de ontwikkelingen van de jongeren vaak door elkaar beïnvloedende factoren versterkt. In deze workshop gaan we in op kerninzichten en concepten van deze masterclass. Aan de orde komen de concepten pedagogische infrastructuur en gebiedsgericht werken, interprofessioneel en communicatief handelen en normatieve en democratische professionaliteit.

1 dagdeel

 1. Module dialogische vaardigheden

Onze complexe samenleving vraagt veel van professionals in gemeenten, in het sociaal domein en het onderwijs. Snelheid en effectieve interventies zijn niet altijd de beste partners. Met dialogische vaardigheden beschikken bestuurders en professionals over mogelijkheden de praktijk te vertragen en te verdiepen, interne en externe afwegingen in samenhang te bekijken en te verbinden in communicatie. Zonder deze inzichten en vaardigheden zal interprofessioneel en interdisciplinair samenwerken in de praktijk vaak niet van de grond komen. De voorbeelden en oefeningen in deze training zijn gerelateerd aan sprekende voorbeelden.

2 dagdelen

 1. Module besluitvorming bij complexe casuïstiek

Deze workshop vormt een inhoudelijke verdieping op de training dialogische vaardigheden. Na verkenning, verdieping en oordeelsvorming bij visievorming of casuïstiek is besluitvorming en operationalisering aan de orde. Er bestaan heel wat methodes, voorschriften, protocollen, leidraden. In deze workshop plaatsen we bekende en minder bekende benaderingen in een overzichtskader. Zodat je in jouw eigen werk passend bij de eigenheid van de context kunt handelen.

1 dagdeel

Leerdoelen

 • Je kunt aan collega’s de basisbegrippen uitleggen die van belang zijn om inclusief te werken in een pedagogisch ecosysteem
 • Je kunt aan collega’s uitleggen wat dialogische vaardigheden zijn
 • Je bent je bewust en weet te benoemen hoe bij besluitvorming van professionals – individueel of in groep – normatieve afwegingen gemaakt worden
 • Je bent in staat om ruimte te zoeken om non-dialogische contexten om te buigen naar meer dialogische contexten
 • Je bent in staat om machtsaspecten bij besluitvorming in jouw werk te analyseren en waar mogelijk transparant(er) te maken
 • Je kunt je binnen de mogelijkheden van jouw werkcontext constructief t.b.v. beleid en uitvoering verbinden aan professionals uit andere beroepsgroepen, organisaties en domeinen
 • Je bent bekend met de verschillen tussen gespreksmethodieken en besluitvormingsmethodieken

Duur

Naast de actieve deelname aan 4 dagdelen, wordt tevens verondersteld huiswerkopdrachten uit te voeren en een presentatie voor te bereiden. Omvang 8 uur.

Doelgroep

 • Uitvoerende en aansturende professionals
 • Onderwijs
 • Jeugdzorg
 • WMO, GGZ
 • Gemeenten
 • ZZP’ers in overeenkomende domeinen
 • Er wordt een Hbo-niveau verondersteld

Onze kennispartner ACT-inclusief voert de masterclass uit. 

Trainingsdocument downloaden
Hidden
Toestemming
Ik schrijf mij in voor de nieuwsbrief.

Type training

Sociaal Domein

Categorie

Inclusieve samenleving
Passend onderwijs
Young professionals

Contact voor deze training

Marco den Outer
marco@jblorenz.nl
+31 (0)6 -57299659
Meer informatie