Datum op afspraak
Duur: 20 uur online en zelfstudie

Online Workshop werktheorieën voor professionals

Kosten: € 125 bij zelfstudie

Doelgroep

 • Aansturende professionals (bestuurders & directeuren)
 • Uitvoerende professionals
 • Zelfstandig Professionals (in onderwijs, zorg, WMO, kinderbescherming, leerplicht, ed.)
 • Er wordt een Hbo-plus niveau verondersteld

Omschrijving

De cursus Werktheorieën voor (zelfstandig) professionals is gericht op de kwaliteit van dienstverlenen in het sociaal domein. Professionals hanteren vaak impliciete en ook expliciet geformuleerde werktheorieën. Kwaliteit van dienstverlenen gaat over het verrichten van handelingen die passen bij wat de cliënt nodig heeft en het vergaren van handelingsalternatieven, zodat de client mee kan blijven doen en niet buiten het systeem valt. Dit is extra van belang wanneer cliënten andere oplossingen nodig hebben om geholpen te worden.

In deze cursus vormen werktheorieën het centrale begrip binnen professioneel handelen in verschillende contexten. Vaak maak je gebruik van diverse kennisbronnen (bijvoorbeeld vanuit je opleiding), voorgeschreven protocollen, of literatuur. Ook gebruik je mogelijk ervaringskennis van jouw cliënten. Hoe verhouden al deze diverse kennisbronnen zich tot elkaar en tot wetenschappelijk onderzoek?

Deze cursus helpt je bekend te maken met het PH-model (Professioneel Handelen model). ACT-inclusief heeft dit model ontwikkeld op basis van literatuuronderzoek over werktheorieën, visie op professionaliteit, het zelfinschattingsvermogen van dienstverlener en overstijgende casuskennis in het sociaal domein. In deze cursus staan veel praktijkvoorbeelden en daaraan gerelateerde vragen centraal.

Cursusopzet

 • Zelfstudie
 • Online
 • Inhoudelijke vragen kunnen worden ingediend (€25 per 30 min)

Doelstelling cursus

Het doel van deze cursus is het vergroten van handelingsalternatieven voor de eigen praktijk en voorkomende casuïstiek door onderbouwde werktheorieën te ontwikkelen. Daarmee kan de professional met een hogere kwaliteit dienstverlenen én daarover verantwoording afleggen. De aandacht voor werktheorieën heeft ook de potentie de kwaliteit van afstemming met andere professionals te vergoten.

Programma

 1. Introductie op het thema
 2. Het PH-model in overvlucht
 3. Praktijk gerelateerde werktheorieën
 4. Wetenschappelijke bronnen
 5. Kennis van het sociaal domein
 6. Zelfkennis als bron voor werktheorieën
 7. Het doorontwikkelen van eigen werktheorieën
 8. Inclusie en jouw werktheorieën

Bovenstaande onderwerpen bevatten diverse toelichtende thema’s.

Toetsen, opdrachten & eindopdracht

 • Sommige modulen worden afgesloten met een zelftoets
 • Andere modulen worden afgesloten met een opdracht, die in eigen professionele werkkring moet worden uitgevoerd
 • Eindopdracht: bij voldoende beoordeling wordt een certificaat toegestuurd (€50)

Onze kennispartner ACT-inclusief voert de masterclass uit. 

Trainingsdocument downloaden
Hidden
Toestemming
Ik schrijf mij in voor de nieuwsbrief.

Type training

Persoonlijke ontwikkeling

Categorie

Coaching
Passend onderwijs

Contact voor deze training

Marco den Outer
marco@jblorenz.nl
+31 (0)6 -57299659
Meer informatie