Datum op afspraak
Duur: 3 uur bijeenkomst, 1 uur voorbereiding

Training ‘Aan Handelingsverlegenheid voorbij’

Kosten: € 125

Doelgroep

• Bestuurders, directies en medewerkers van scholen
• Leerplichtambtenaren
• Zorgverleners
• SWV-professionals
• Hbo-niveau

Plaats en data

• Op locatie en nader te bepalen
• Online (begeleid): vraag naar de opties (hans@act-inclusief.nl)
• Online (zelfstudie): vraag naar de opties (hans@act-inclusief.nl)

Omschrijving

De training ‘Aan Handelingsverlegen voorbij’ is gericht op professionals in scholen en zorgprofessionals die zich inspanningen om een kind binnen school actief te houden. Is er sprake van een kind waarvan leer- en/of gedragskenmerken de onderwijsparticipatie op school in de weg staat? Of is er misschien sprake van onvoldoende kennis en flexibiliteit aan de kant van jouw school? Of geldt wellicht dat beide aspecten een rol spelen en is er sprake van te afwijkende visies en mogelijkheid tot wederzijds begrip tussen betrokken partijen? Of is misschien de communicatie tussen ouders en instanties de bottle neck? Deze training
biedt opties voor zorgverbreding en aanvullende werktheorieën die bij dit situaties helpen om tot een hoogst haalbare uitkomst te komen.

Leerdoelen

• Je kunt de bouwstenen benoemen waarmee handelingsverlegenheid wordt omgevormd tot handelingsbekwaam.
• De kunt waarde gedreven keuzes noemen die kunnen leiden tot ‘Handelingsverlegenheid’.
• Je kunt beargumenteren waarom interprofessionaliteit een oplossingsrichting is voor dreigende uitval.
• Je kunt jouw visie op inclusie verwoorden.

Programma

Aan de hand van een beschreven casus analyseer je opties van handelingsmogelijkheden op verschillende momenten in het proces van uitvallen van een leerling. Welke signalen zijn er van dreigende uitval? Welke kennis ontbreekt voor het plegen van doeltreffende interventies? Welke communicatieve vaardigheden zijn er nodig om afstemming en overeenstemming met de ouders te verkrijgen. En vooral: hoeveel moeite wil je doen om het kind binnenboord te houden? Deze vragen worden in een interactieve sessie belicht. We sluiten af met een korte simulatie, waarin je naast kennis opdoen ook de gevoelsmatige
kant van handelingsverlegen-communicatie ervaart.

Literatuurlijst

• Artikel ‘Van Handelingsbekwaamheid naar Handelingsbekwaam’. Hans Pollen (2019)

Eindopdracht

• Je schrijft in 20 minuten een advies gericht aan collega’s over hoe handelingsverlegenheid en hoe dit kan worden vermeden
• De opdracht wordt aan het einde van de bijeenkomst ingenomen. Binnen 7 dagen wordt de beoordeling aan je toegestuurd
• Bij een voldoende krijg je een certificaat van deelname toegestuurd

Trainingsdocument downloaden
Hidden
Toestemming
Ik schrijf mij in voor de nieuwsbrief.

Type training

Persoonlijke ontwikkeling
Sociaal Domein

Categorie

Inclusieve samenleving
Opgroeien
Passend onderwijs

Contact voor deze training

Marco den Outer
marco@jblorenz.nl
+31 (0)6 -57299659
Meer informatie